Tag Archives: xorg.conf

Debian GNU/Linux (stable / lenny) ATI Radeon X1950 Pro (two) dual head (monitors)

Hello, how are you mates?

I have received second monitor at my job. I had to make everything work as i wanted to.

1) I wanted to make my second monitor show something 😉

So I made a simple command:


dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg


then by pressing CTRL + ALT + BACKSPACE i restarted my X server, and whoohoo!

But is it what we wanted to be?
NO! So task number 2:
2) Make two monitors display different view 😉

So as I mentioned, I wanted that Second monitor would show something different 🙂 so I searched for dual-head xorg, found some xorg.conf files, but it didn’t worked for me… also found a super nice utility… so I tied to do something with it but no success 😉 what to do? Oh let’s try: man xorg.conf it was successful!!! So I modified /etc/X11/xorg.conf


# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us,ru(phonetic),lt"
Option "XkbVariant" "us,lt,ru(phonetic)"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Screen1" 1280 0
Screen "Screen2" 0 0
#Screen "Screen2" RightOf "Screen1"
InputDevice "Generic Keyboard"
#InputDevice "Configured Mouse"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "Module"
Load "glx"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "SAMSUNG"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "LG"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Generic Video Card"
Monitor "SAMSUNG"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
# Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
# Virtual 2048 1024
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen2"
Device "Device1"
Monitor "LG"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
#Viewport 0 0
Depth 24
# Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
# Virtual 2048 1024
EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
#Option "Composite" "Enable"
Option "Composite" "Disable"
EndSection


As you see it’s nothing so complicated 🙂 as it look’s like 😉

Debian 5 (lenny) xFce4.6 + compiz

Heh, kaip aš tokį pasišaipymą iš savo nešiojamo sumąsčiau? Ogi dėstytojas paminėjo, kad Microsoft idėjo vat gražų 3d efektą… na ir norėjosi jam parodyti, kad tas gražus 3D efektas yra seniena… ir jau senai naudojamas t.y. compiz, beril, compiz-fusion. Vat, nu teko pasiknist bet priverčiau veikti…

Pasinaudojant pora manualų ir pora patarimų. Taigi aš įdiegiau:


sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager\
compiz-fusion-plugins-main compiz-gnome compiz-gtk


Na iš esmės visus compiz paketus… pažiūrėkite savo distribusijoje… toliau dar įdiekite fusion-icon paketą. Ir jo, pagaliau, aš paleidau savo compiz varikliuką, keitimas xfce4-session.rc ir tik fusion-icon paketo pagalba aš paleidau compiz varikliuką, nes kitaip jo neįstengiau paleisti, na jis pasileisdavo panaudojant compiz –reload bet… Beje, reik xorg.conf pamodifikuoti, pas man Intel vaizdo plokštė taigi viskas yra įjungta “By default”:


# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section “InputDevice”
Identifier “Generic Keyboard”
Driver “kbd”
Option “XkbRules” “xorg”
Option “XkbModel” “pc104”
# Jei ka tai šioje vietoje prisidedu klavietūros išdėstymus:
# Lietuvių ir rusų fonetinį (phonetic)
Option “XkbLayout” “us,lt,ru(phonetic)”#,ru(legacy)”
# Option “XkbVariant” “grp:alt_shift_toggle”
# Šioje vietoje, nustatau, kad perjungimas kabų būtų naudojant ALT + Shift
Option “XkbOptions” “grp:alt_shift_toggle”
EndSection

Section “InputDevice”
Identifier “Configured Mouse”
Driver “mouse”
Option “Protocol” “ImPS/2”
# Option “Device” “/dev/mouse”
Option “EmulateWheel” “on”
Option “EmulateWheelButton” “2”
# Šie nustatymai naudojami viduriniojo mygtuko įgalinimui, ThinkPad x61s nešiojamame
# Option “YAxisMapping” “4 5”
# Option “XAxisMapping” “6 7”
EndSection

Section “Device”
Identifier “Configured Video Device”
# Šis gali būt įjungtas arba išjungtas
Option “UseFBDev” “true”
# Driver “intel”
# BusID “PCI:0:2:0”
Option “XAANoOffscreenPixmaps” “true”
EndSection

Section “Monitor”
Identifier “Configured Monitor”
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
Monitor “Configured Monitor”
EndSection
Section “Module”
# dabar negaliu rast, bet kažkur buvo minėta, kad reiktų įjungti šias sekcijas
Load “dbe”
EndSection
Section “Extensions”
Option “Composite” “Enable”
EndSection


Norite kad visuomet pasileidinėtų 3d aplinka, compiz varkiliukas? aš paleidau įdėjęs į Application Autostart tabą programoje xfce4-session-settings, jei nėra tokio… paieškokit xfce ir paspauskite TAB komandinėje eilutėje.

External Links

Debian compiz