Tag Archives: vi

Sambos serveris mano namuose HowTo Debian squeeze stable

Sveiki, kaip sekas?

Aišku jei Jumi labai paranojikas ir niekuom nepasitikit, ir suprantat, kad kiekviena programulka, su papildoma funkcija, Jūsų serveryje, suteikia įsilaužėliui po papildomą įsilaužimo įrankį tai Jūs galite susikompiliuoti SAMBA iš sources ir štai sambos HowTo. Mes taip nedarysime, juk kaip iš pavadinimo matome tai: naminis serveris, kuris NĖRA pasiekiamas iš išorės.

Taigi mums prireiks:

Taigi, parsisiunčiame SAMBA:


aptitude install samba


sutikime su viskuom, tik įdėmiai paskaitykite ką jis jums siūlo…

Taigi nusikopinkime egzistuojantį sambos configūracinį failiuką ir įmeskime šį, ara pasikeiskite Jau esamą, taip Jūs daugiau sužinorsite apie sambos teikiamus malonumus… taigi:


mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
vi /etc/samba/smb.conf


[global]
workgroup = LINUX
server string = %h server
dns proxy = no
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12
log file = /var/log/samba/log.%m
log level = 2
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
printing = cups
printcap name = cups
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536 SO_KEEPALIVE
deadtime = 15
vfs objects = full_audit
full_audit:prefix = %u|%I|%m|%S
full_audit:success = mkdir rename unlink rmdir pwrite
full_audit:failure = none
full_audit:facility = LOCAL7
full_audit:priority = NOTICE
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
read only = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S
[printers]
security = share
comment = All Printers
browseable = yes
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest only = yes
public = yes
read only = yes
create mask = 0700
create mode = 0700
use client driver = yes
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
[DL]
path=/home/Downloads
writeable = no
valid users = USERNAME
public = no
browseable = no
available = yes


Taigi Šiame konfigūraciniame faile matome 4 pagrindines sekcijas (P.S. kas redaguojate originalų sambos failiuką… # ir ; reiškia komantarą, viskas kas už šių ženklų iki naujos eilutės, nebus traktuojama sambos serverio)

 1. [global]
 2. [homes]
 3. [printers]
 4. [print$]
 5. [DL]

Vienetuku ir dvejetuku pažymėtos sekcijos yra SAMBA išmyslas… 🙂 [global] skiltyje aprašomi bendri samba parametrai, kurie bus taikomi visai SAMBA’i ir visiems padalintiems resursams, kuriuose nepasakysime kitaip. Tuo tarpu [homes] tai yra paviešintas/padalintas/už’share’intas resursas, kurio funkcija, paviešinti naudotojo namų katalogus. T.Y. naudotojas prisijungęs, praėjęs autentifikaciją, užėjus į serverį per windows’us, pamatys savo namų katalogą SAMBA sistemoje.
SAMBA naudotojai turi egzistuoti ne tik Linux/Unix sistemoje, bet ir SAMBOS autentifikavimo sistemoje, nes SAMBA saugo slaptažodį tokiu pat formatu, kaip ir WINDOWS OS.

Taigi, sekančios sekcijos [printers] ir [print$] yra reikalingos, jei mes norime per Linux paviešinti spausdintuvą.

Taigi paskutinė opcija [DL] yra mano paviešintas resursas tinkle.


[DL]
path=/home/Downloads
writeable = no
valid users = USERNAME
public = no
browseable = no
available = yes


 • DL – tokiu pavadinimu yra pasiekiamas resursas vietiniame tinkle \\Serverio_IP\DL
 • path=/home/Downloads – čia nurodoma, kurią direktoriją norime paviešinti…
 • writeable = no – Į šį resursą, nebus galima įrašyti duomenų
 • valid users = USERNAME – ši opcija nėra būtina, bet aš nenoriu, kad į šią direktoriją patektų betkas, o tik naudotojai kurie praėjo autorizaciją
 • public = no – Resursas nėra viešai pieinamas, neautorizuoti naudotojai nealės čia patekti
 • browseable = no – Resursas nėra MATOMAS užėjus į serverį per explorer.exe į \\Server_IP jo nepamatysite, nebent pakeisite į yes
 • available = yes – resursas yra įjungtas, kai jums jo nebereikės, bet nesinorės trinti visų nustaytymų bei tingėsite komentuoti, tiesiog parašome čia no ir viskas 😉

Taigi, beliko sužinoti, kaip pridėti naudotoją prie SAMBA sistemos… Tam mums reiktų, dėl viso pikto perkrauti SAMBA serverį ir tuomet pridėti naudotoją, kuris jau yra mūsų sistemoje, o jei jo nėra jį ten sukurti:


/etc/init.d/samba restart # perkrovem SAMBA
useradd -s /bin/false -m naudotojas # Sukuriame sisteminį naudotoją tik sambai
smbpasswd -a naudotojas # pridedame jį prie SAMBA duomenų bazės.

tai tiek… nor yra dar daug ko čia papasakoti.

vi redaktorius

STARTING vi

  vi filename  redaguoti byla vardu "filename"
  vi newfile   sukurti nauja byla vardu "newfile"

ENTERING TEXT

  i      įterpti tekstą iš kairės nuo žymeklio
  a      įterpti tekstą iš dešinės nuo žymeklio

MOVING THE CURSOR

  h      į kairę per simbolį
  j      į apačią
  k      į viršų
  l      į dešinę per simbolį

BASIC EDITING

  x     trinti simbolį už žymeklio
  nx    trinti n simbolių už žymeklio
  X     trinti simbolį prieš žymeklį
  dw    trinti žodį
  ndw    trinti n žodžių
  dd    iškirpti eilutę
  ndd    iškirpti n eilučių
  D     trinti simbolius nuo kursoriaus iki eilutės pabaigos
  r     pakeisti simbolį po žymekliu
  cw    pakeisti žodį
  ncw    pakeisti n žodžių
  C     keisti tekstą nuo žymeklio iki eilutės galo
  o     įterpti eilutę po žymekliu
         (ready for insertion)
  O     įterpti eilutę virš žymeklio
         (ready for insertion)
  J     join succeeding line to current cursor line
  nJ    join n succeeding lines to current cursor line
  u     undo last change
  U     restore current line

MOVING AROUND IN A FILE

  w      forward word by word
  b      backward word by word
  $      to end of line
  0 (zero)   to beginning of line
  H      to top line of screen
  M      to middle line of screen
  L      to last line of screen
  G      to last line of file
  1G      to first line of file
  <Control>f  scroll forward one screen
  <Control>b  scroll backward one screen
  <Control>d  scroll down one-half screen
  <Control>u  scroll up one-half screen
  n      repeat last search in same direction
  N      repeat last search in opposite direction

CLOSING AND SAVING A FILE

  ZZ      save file and then quit
   :w      save file
   :q!      discard changes and quit file

External Links

How to use the vi editor

vim redaktorius

Sveiki,

Pagaliau susiruošiau parašyti blogą apie savo modifikacijas VIM redaktoriaus. Na kokios čia modifikacijos? nieko vertas konfigo atkomentavimas. Šiaip visą atkomentavimą mes turėtumėme talpinti į /etc/vim/vimrc.local bylą… hm…
iš esmės darome kopiją savo vimrc į vimrc.local


sudo cp /etc/vim/vimrc /etc/vim/vimrc.local


tuomet ten aš gavau tą failiuką tokį:


runtime! debian.vim
syntax on
set background=dark
if has(“autocmd”)
au BufReadPost * if line(“‘\””) > 0 && line(“‘\””) < = line("$")
\| exe “normal! g’\”” | endif
endif
if has(“autocmd”)
filetype plugin indent on
endif
“set showcmd ” Show (partial) command in status line.
“set showmatch ” Show matching brackets.
“set ignorecase ” Do case insensitive matching
“set smartcase ” Do smart case matching
“set incsearch ” Incremental search
“set autowrite ” Automatically save before commands like :next and :make
“set hidden ” Hide buffers when they are abandoned
“set mouse=a ” Enable mouse usage (all modes) in terminals
set nu
” Parodo eilutes numeri
if filereadable(“/etc/vim/vimrc.local”)
source /etc/vim/vimrc.local
endif


Vat, ka gi tai duoda? principas tokis, syntax on jis spalvins kodą pagal sintaksę, aš naudoju backgroundą juodą todėl background black, pirmas IF gąžina kursorių į tą pačią vietą kaip ir anksčiau. antras IF nepamenu ka daro, set nu numeruoja eilutes ir paskutinis pakeitimus vimrc išsaugo į vim.local failiuką.
vat… klausimai?