Categories
Kompai Paskaitos

Startup

Noredami patalpinti mūsų programą į startup, mes turime sukurti jai paleidžiamąjį skriptą kataloge /etc/init.d. Pvz: sudo echo “echo Hello!” > /etc/init.d/mano Tuomet suteikti jam exec teises: sudo chmod +x /etc/init.d/mano Iš šio katalogo bylos nėra startuojamos. Startuoja bylos iš katalogų /etc/rc*.d. Pažiūrėję į bylas esančias juose mes matome, kad tai yra tik simlinkai į bylas esančias /etc/init.d kataloge. Taip mes […]