Tag Archives: HowTo

Šiandiena mane nustebino ne tik Google Wave bet ir Google Chrome for linux!

Heh, šian man buvo atradimų metas! Pas man atsirado 3 tikras komentaras bet ir radau internete tiksliau būtų (KRKA postas apie GoogleWave). Pagooglinęs užėjau į jų tinklapiuką, ir šiuo metu siunčiuosi jų klipuką. nes as labai tingiu žiūrėti per tinklą :). Beje, labai fainas YouTube downloaderis yra: uzeik.net puslapėlis. Beje, užėjęs į youtube 🙂 aš gavau nuorodą apačioje kuri siūlė man išbandyti Google Chrome naršyklę! taigi siunčiuosi ir ją! Laukiam žinių 🙂

IKI Kalėdų Stebuklas


Norėdami pagelbėti šiam skaitliukui surinkti kuo daugiau mašinėlių (300 paspaudimų) spauskite šį skriptą kas valandą.
Kai tik įdėjau skaitliuką į tinklapį, aš pamačiau, kad mano tinklapyje esantis skaitliukas nieko nesurinks… Todėl aš bandžiau ieškoti žmonių, kurie galėtų su manim pasidalinti, niekas man neatsiuntė savo skaitliuko kodo, taigi teko kelti savo skaitliuką patiems.
Akcijos taisyklės
1. Akcijos iniciatorius – UAB “Palink”.
2. Akcijos tikslas – įtraukiant Lietuvos interneto vartotojus paspaudimais ant akcijos skydelių surinkti tam tikrą sumą pinigų, kuri bus skirta nupirkti dovanėlėms skurdesnėse šeimose gyvenantiems Lietuvos vaikams.
3. Vaikai, gyvenantys skurdesniose šeimose, randami pastelkus akcijos socialinio partnerio – “Maisto banko” – duomenų bazę.
4. Visas lėšas, surinktas akcijos metu, vaikų dovanėlėms skirs UAB “Palink”.
5. Akcijos dalyviu tampama užsiregistravus svetainės www.kaledustebuklas.lt sistemoje ir įkėlus unikalų akcijos skydelį į puslapį, nurodytą registracijos metu.
6. Iš akcijos pašalinami dalyviai, kurie:
* Akcijos skydelį įkelia ne į tą svetainę, kuri buvo nurodyta registracijos formoje.
* Dirbtinai siekia daryti įtaką akcijos rezultatams, pvz., platina savo skydelio, o ne svetainės, nuorodą el. paštu, socialiniuose tinkluose.
7. Visi klausimai, susiję su šia akcija, gali būti siunčiami el. paštu info@kaledustebuklas.lt

Atsižvelgus į šias taisykles… heh pastinti negalima skaitliuko 🙂 taigi visus platintojus prašyčiau tučtuojau pašalinti šį skaitliuką iš ne lpic.lt tinklalapių! Ir užtikrinu, kad jokių platinimo skydelio el. paštu ir/ar socialiniuose tinkluose nebuvo ir nebus vykdoma, nes tai visiškai bergždžias reikalas 😉 reik tiesiog mokėti paprašyti draugų, kad jie užeitų ir pabalsuotų…

vim redaktorius

Sveiki,

Pagaliau susiruošiau parašyti blogą apie savo modifikacijas VIM redaktoriaus. Na kokios čia modifikacijos? nieko vertas konfigo atkomentavimas. Šiaip visą atkomentavimą mes turėtumėme talpinti į /etc/vim/vimrc.local bylą… hm…
iš esmės darome kopiją savo vimrc į vimrc.local


sudo cp /etc/vim/vimrc /etc/vim/vimrc.local


tuomet ten aš gavau tą failiuką tokį:


runtime! debian.vim
syntax on
set background=dark
if has(“autocmd”)
au BufReadPost * if line(“‘\””) > 0 && line(“‘\””) < = line("$")
\| exe “normal! g’\”” | endif
endif
if has(“autocmd”)
filetype plugin indent on
endif
“set showcmd ” Show (partial) command in status line.
“set showmatch ” Show matching brackets.
“set ignorecase ” Do case insensitive matching
“set smartcase ” Do smart case matching
“set incsearch ” Incremental search
“set autowrite ” Automatically save before commands like :next and :make
“set hidden ” Hide buffers when they are abandoned
“set mouse=a ” Enable mouse usage (all modes) in terminals
set nu
” Parodo eilutes numeri
if filereadable(“/etc/vim/vimrc.local”)
source /etc/vim/vimrc.local
endif


Vat, ka gi tai duoda? principas tokis, syntax on jis spalvins kodą pagal sintaksę, aš naudoju backgroundą juodą todėl background black, pirmas IF gąžina kursorių į tą pačią vietą kaip ir anksčiau. antras IF nepamenu ka daro, set nu numeruoja eilutes ir paskutinis pakeitimus vimrc išsaugo į vim.local failiuką.
vat… klausimai?

Setting up a server for PXE network booting

Posted by Steve on Fri 22 Dec 2006 at 09:18 at www.debian-administration.org. I am sorry for copying, but i can not open this site, that’s why i copied this article. If author will write that he does not want his article be here i will delete it 😉

If you’re looking to perform a lot of system recovery, or system installation, then network booting with PXE is ideal. PXE allows you to boot up a system and have it automatically get an IP address via DHCP and start booting a kernel over the network.

PXE itself stands for “Pre-boot eXecution Environment”, which describes how it works in the sense that the clients using it haven’t booted in a traditional manner.

In order to use PXE you need to setup a boot-server which will allow client systems to:

 • Request an IP address (via DHCP)
 • Download a kernel (via TFTP)

With both of these services in place any system which supports PXE/network-booting (you might need to enable it in the BIOS) should be able to gain an IP address, fetch a kernel, and boot without an installed operating system.

(This is ideal for systems which can’t be booted by a traditional approach; for example your new AMD-64 system which doesn’t have a CD/DVD drive!)

Our Setup

For the purposes of this article we’ll assume:

 • We’re working with a small network 192.168.1.0/24
 • We’ll allow all local machines to boot and get an IP address via DHCP from the range 196.168.1.70-192.168.1.100
 • Our “boot-server” is the host “itchy” with IP address 192.168.1.50
 • We will serve the same kernel to each host.

In our example we’ll configure a PXE-server which will allow remote systems to run the Debian Etch installer, but nothing here is specific to that. PXE allows you to configure a system to boot from an arbitrary kernel (and matching ramdisk if you wish to use one). With the correct configuration you can even cause the clients to mount a remote file-system via NFS and have a diskless thin-client system.

TFTP Setup

TFTP is a very simple file-transfer protocol, which is very similar to FTP but which doesn’t use any kind of authentication. If you’re not already running a TFTP server you can install one by running:

   root@itchy:~# apt-get install tftpd-hpa

Once installed you’ll need to enable it by editing the file /etc/default/tftpd-hpa. You should change RUN_DAEMON to yes, leaving you with contents like these:

#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"

Now create the root directory, if it is missing, and start the server:

root@itchy:~# mkdir -p /var/lib/tftpboot
root@itchy:~# /etc/init.d/tftpd-hpa start
Starting HPA's tftpd: in.tftpd.

Once our systems have retrieved an IP address via DHCP they will request files from beneath the /var/lib/tftpboot root directory. We’ll come back to the contents of this directory shortly.

DHCP Setup

If you don’t already have a DHCP server configured upon your LAN you’ll need to install one. If you’re using a small home router, or similar, to provide local DHCP services you must disable this first. (Since we require the DHCP server to pass back some extra options to clients which the majority of routers won’t allow).

Discussing a full DHCP installation is mostly beyond the scope of this introduction but the thing we’re trying to do is fairly simple. The goal of the DHCP server in this setup is twofold:

 • We obviously want to use it to allow clients to request and receive an IP address.
 • We want to cause the DHCP “answer” to give some extra details to the clients which are requesting an address:
  • The address of the TFTP server.
  • The initial filename to request from the TFTP server.

The most common DHCP server is the dhcp-server package, and you can install this by running:

root@itchy:~# apt-get install dhcp3-server

Once installed the server is configured in the file /etc/dhcp3/dhcpd.conf, and there are a lot of available options described there. For our example we’ll use the following configuration:

option domain-name-servers 62.31.64.39, 62.31.112.39;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
     range 192.168.1.70 192.168.1.100;
     filename "pxelinux.0";
     next-server 192.168.1.50;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option broadcast-address 192.168.1.255;
     option routers 192.168.1.1;
}

Here we’ve configured the server to give out IP addresses from the range 192.168.1.70-100, set the default gateway to be 192.168.1.1 and use our ISP’s nameservers.

We’ve also used next-server to point to the TFTP server we’re using (which is the same host as our DHCP server, but doesn’t need to be). We’ve chosen the default name of pxelinux.0 as the name of the file for booting clients to request.

Using dnsmasq instead

Personally I use the dnsmasq package to provide DHCP services upon my LAN, since this is small and simple and provides other useful abilities, setting up PXE booting with dnsmasq just requires the addition of the following line to /etc/dnsmasq.conf:

dhcp-boot=pxelinux.0,itchy,192.168.1.50

(Again we’ve setup the filename along with the name and IP address of the TFTP server which is “itchy” / 192.168.1.50 in this example)

Restarting the service after this change is as simple as:

root@itchy:~# /etc/init.d/dnsmasq restart

Restarting DNS forwarder and DHCP server: dnsmasq.

PXE Configuration

Now that we’ve configured the TFTP and DHCP servers we need to go back and complete the configuration. By default when a client boots up it will use its own MAC address to specify which configuration file to read – however after trying several options it will fall back to requesting a default file.

We need to create that that file, which will contain the list of kernels which are available to boot, we’ll firstly need to create a directory to hold it:

root@itchy:~# mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg

Now save the following as /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default:

DISPLAY boot.txt

DEFAULT etch_i386_install

LABEL etch_i386_install
kernel debian/etch/i386/linux
append vga=normal initrd=debian/etch/i386/initrd.gz --
LABEL etch_i386_linux
kernel debian/etch/i386/linux
append vga=normal initrd=debian/etch/i386/initrd.gz --

LABEL etch_i386_expert
kernel debian/etch/i386/linux
append priority=low vga=normal initrd=debian/etch/i386/initrd.gz --

LABEL etch_i386_rescue
kernel debian/etch/i386/linux
append vga=normal initrd=debian/etch/i386/initrd.gz rescue/enable=true --

PROMPT 1
TIMEOUT 0

This file instructs the client to display the contents of the file boot.txt so create that too:

- Boot Menu -
=============

etch_i386_install
etch_i386_linux
etch_i386_expert
etch_i386_rescue

The only remaining job is to download the official Etch installer kernel and associated files and save them in the directories specified in the default file we created:

root@itchy:~# cd /var/lib/tftpboot/
root@itchy:~# wget http://ftp.uk.debian.org/debian/dists/etch/main/installer-i386/current/images/netboot/debian-installer/i386/pxelinux.0

root@itchy:~# mkdir -p /var/lib/tftpboot/debian/etch/i386
root@itchy:~# cd /var/lib/tftpboot/debian/etch/i386
root@itchy:~# wget http://ftp.uk.debian.org/debian/dists/etch/main/installer-i386/current/images/netboot/debian-installer/i386/linux
root@itchy:~# wget http://ftp.uk.debian.org/debian/dists/etch/main/installer-i386/current/images/netboot/debian-installer/i386/initrd.gz

When these commands have been completed we’ll have the following structure:

root@itchy:~# tree /var/lib/tftpboot/
/var/lib/tftpboot/
|-- boot.txt
|-- debian
|  `-- etch
|    `-- i386
|      |-- initrd.gz
|      `-- linux
|-- pxelinux.0
`-- pxelinux.cfg
`-- default

4 directories, 5 files

(We only used debian/etch here in case we want to offer other installers in the future. You can put everything in one directory if you wish, just update pxelinux.cfg/default to match.)

We should now be ready to test the setup.

We’ve installed a pxelinux.0 file which will instruct booting clients to request pxelinux.cfg/default. This will then make a list of boot options available, which are displayed by the simple boot menu file we created.

The files which are used for booting are stored beneath the TFTP root directory and thus accessible to booting clients.

Sample Run

A sample remote boot looks like this:

PXE entry point found (we hope) at 9AE5:00D6
My IP address seems to be C0A80146 192.168.1.70
FTFTP prefix:
Trying to load: pxelinux.cfg/01-00-14-22-a1-53-85
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A80146
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A8014
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A801
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A80
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A8
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A
Trying to load: pxelinux.cfg/C0
Trying to load: pxelinux.cfg/C
Trying to load: pxelinux.cfg/default
- Boot Menu -
=============

etch_i386_install
etch_i386_linux
etch_i386_expert
etch_i386_rescue

As you can see the system here attempted to load several configuration files, based upon its MAC address (01-00-14-22-a1-53-85) initially then falling back to the octets in the IP address it was given by DHCP (192.167.1.70).

Finally it managed to load a working configuration using the last-chance default file we created. This in turn instructed it to show the boot menu we created.

From here on the system will boot into whichever kernel you specify. (We could configure the system to timeout here and just boot into a default option, but we didn’t.)

From here on you should understand how PXE can be used to boot an arbitrary kernel and initial ramdisk. Later we’ll look at mounting a remote file-system over NFS to provide a diskless thin-client.

Show Desktop su [Win + D]

Sveiki, padariau, kad galima būtų pasinaudoti įprastu trumpiniu [win + d] ir pamatyti darbalaukį. Šiam džiaugsmui įgyvendinti man padėjo nuoroda: Gnome-hacks.org. Taigi ir aš pasikartosiu ir aprašysiu visa tai, tik lietuviškai.

Tereikia paleisti gconf-editor Ten nusikelti į Apps->Metacity->Global_keybindings ir ten pasirinkti show_desktop ir priskirti jam reikšmę <mod4>d ir tiek…

Tik tokia maža modifikacija…

Taip pat radau tinkle, tiksliau madwimax googlegroups’e, nuorodą į Bandwidth Monitoring tools list. Man patiko todėl kopijuoju jį čia.