Tag Archives: etc

enlightenment repozitoriju diegimas debian terpei

Žinau, jūs jau daugybe kartų esate girdėję apie enlightenment aplinką. Tikriausiai esate ją ir išbandę debian repozitorijuose?! Deja, tokie bandymai būna nelabai vykę. Dažniausiai įsidiegia e16, o jeigu ir e17 tai be visų galimų modulių… o tuo tarpu prisidėję į resursus http://packages.enlightenment.org/ resursą mes galėsime pasisipūsti vieną iš naujausių versijų ir ne tik naujausių, bet ir PILNĄ, kas yra labiausiai aktualu.
Taigi atsidarome failiuką /etc/apt/sources.list su jūsų pamegtu teksto redaktorium:
# vi /etc/apt/sources.list
Tuomet įrašome ten eilutę:
deb http://packages.enlightenment.org/debian lenny main extras

Tuomet pridedame repozitorijaus raktą ir paleidžiame atnaujinimą paketų sąrašo:
# wget http://packages.enlightenment.org/repo.key -o /tmp/b && apt-key add /tmp/b && rm /tmp/b && apt-get update

Taip pat jums bus smalsu žvilgtelt čia

mounting ftp in bash

In english
Kaip prijungti ftp serveri kaip lokalų katalogą?
Paieškojus radau keletą sprendimų, juos visus išbandžiau, ir priėjau išvadų, kad lyg ir patogiausias būdas tai pasinaudojus curlftpfs. Įdiekite jį pasinaudodami aptitude ar betkokį kitą paketų valdymo įrankį. (Papildomai apie curlftpfs_*.deb)
Taigi, mes jau galime prisijungti direktoriją prie ftp serveriuko, kaip tai padaryti?

Prijungimui per fstab įgyvendinti mums reikia atlikti 2 veiksmus:

 • pridėti įrašą į /etc/fstab
 • sukurti mount.curlftpfs

Taigi pridedame įrašą į /etc/fstab


ftpusername:ftppassword@ftp.site.address /path/to/mountpoint curlftpfs rw,allow_other,uid=userid,gid=groupid 0 0


ir tuomet sukuriame mount.curlftpfs tam, kad mount suprastų ką ir kaip reikia prijungti naudojant curlftpfs failų sistemą.


# ln -s `which curlftpfs` /sbin/mount.curlftpfs


Ir antrasis būdas tiesiog kiekvieną kartą paleidžiant OS prijungti pasinaudojant curlftpfs ftp direktoriją, deja jeigu mes neturėsime krovimosi metu tinklo, mum nepavyks prisijungti šio resurso. Taigi paprasčiausiai įdedame eilutę:


curlftpfs ftpusername:ftppassword@ftp.site.address /path/to/mountpoint/


Žinoma, neturint tinklo abiem atvejais negalėsime prisijungti prie ftp resurso, bet pirmuoju būdu atsiradus tinklui, galėsime tiesiog įrašyti: mount /path/to/mountpoint
ir resursas bus automatiškai prijungtas.


How to mount some ftp resource to my Debian box?
After doing some searches i have found some ways, i have tried them and wrote down the way i liked using curlftpfs. aptitude or apt-get it from curlftpfs_*.deb repositories or compile it from sources, what ever you like. After you have installed these you may choose howto mount our ftp to /path/to/mountpoint.

connecting using fstabwe wil need to make 2 steps:

 • add a row to /etc/fstab
 • create mount.curlftpfs

So let’s add some line to /etc/fstab


ftpusername:ftppassword@ftp.site.address /path/to/mountpoint curlftpfs rw,allow_other,uid=userid,gid=groupid 0 0


last step is to let mount recognize the filesystem type


# ln -s `which curlftpfs` /sbin/mount.curlftpfs


And the second one is just to add a row to /etc/rc.local file.


curlftpfs ftpusername:ftppassword@ftp.site.address /path/to/mountpoint/


Of course both ways will not work if we will not have active connection at startup. But using fstab way you can easily mount it: mount /path/to/mountpoint

External links:
some more info on forums

Debian stable interfaces turinys

#This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 1.1.1.2
netmask 255.255.255.0
network 1.1.1.255
broadcast 1.1.1.255
gateway 1.1.1.1
dns-nameservers 1.1.1.1
dns-search .com
hwaddress ether 00:01:04:1b:2C:1F

Source

How to set the mac address from /etc/network/interfaces in Debian

interfaces

Konfigas

# /etc/network/interfaces — configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The first network card – this entry was created during the Debian installation
## auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up /etc/init.d/ntp-server stop || true
up /etc/init.d/ntpdate restart || true
up /etc/init.d/ntp-server start || true

iface eth0-0 inet static
address 134.158.129.99
netmask 255.255.254.0
network 134.158.128.0
broadcast 134.158.129.255
gateway 134.158.128.1

iface eth0-2 inet static
address 192.168.1.160
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

iface eth0-3 inet static
address 192.168.1.7
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

iface adsl0 inet dhcp
pre-up /sbin/modprobe adiusbadsl
pre-up /usr/sbin/adictrl -i
pre-up /usr/sbin/adictrl -f
pre-up /usr/sbin/adictrl -d
pre-up /usr/sbin/adictrl -s

External Links

http://david.decotigny.free.fr/libre/ibook2-debian/etc/network/interfaces

fstab

fstab – kas tai? kam tai?

Ši byla aprašo skirsnius ir kuriose direktorijas mūsų bylų sistemoje bus prijungti šie skirsniai ir kokiais parametrais.

/etc/fstab naudojamas prijungti mūsų particijas ir FS, šios bylos turinys nuskaitomas įkrovos metu.

Skaitydami toliau, tikiuosi mokate naudotis mount komanda. Nes iiš esmės bus naudojamos tos pačios nuostatos ir principas.

 • Autorius: Nana Långstedt < nana.langstedt at gmail.com >
 • tuXfile sukurtas: 2003 m. Spalio mėn. 12 d.
 • Atnaujinta: 2009 m. Rugsėjo mėn. 5 d.

Kas yra fstab ir kodėl tai naudinga

fstab yra konfigūracinė byla, kurioje įrašyta informacija apie visus skirsnius ir kaupiklius prijungtus prie jūsų kompiuterio. Byla patalpinta /etcdirektorijoje, taigi pilnas kelias būtų /etc/fstab.

Byloje /etc/fstab yra informacija kaip ir kur turėtų būti prijungti mūsų kaupikliai ir particijos. Jeigu jūs negalite pasiekti savo Windows skirsnio ar negalite prisijungti CD/DVD-ROM/RW, ar įrašyti standžiojo diskelio paprasto/kasdienio naudotojo teisėmis, gan didelė tikimybė, kad ka-kas pažaidė su jūsų /etc/fstab. Dažniausiai tokios problemos gai būti ištaisytos pataisius šią vienintele bylą.

/etc/fstab – tai tiosiog pliko teksto byla, taigi jums nereikia jokios specialios programos norint atidaryti šią bylą – užteks paprasto redaktoriaus, kad ir vim, cream, gedit, nano, kedit, kwrite ar kitas. Vieninteis reikalavimas, turime turėti root’o teises norint jį redaguoti ar net skaityti. Taigi norėdami šią bylą redaguoti, galite prisijungti kaip root ar pasinaudoti su komanda ar sudo.

Bylos peržiūra

Žinoma visi turime skirtingas /etc/fstab bylas, nes skiriasi mūsų skirsniai ir jų išdėstymas, diskai ir t.t. Bet struktūra bylos, esmė, visur ta pati. Štai pavyzdukas tokios bylos:

#Įrenginys Direktorija FS Opcijos Dump fsck
/dev/hda2 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda1 /boot ext3 defaults 1 1
/dev/hda3 swap swap pri=42 0 0
/dev/hdb1 /home ext3 defaults 1 2
/dev/cdrom /media/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto rw,noauto,user,sync 0 0
proc /proc proc defaults 0 0

Ką visas šis šlamštas reiškia? Kaip jau pamatėte kiekviena eilutė neša informaciją apie įrenginį arba skirsnį. Pirmame stulpelyje išdėstyti įrenginių bylos/vardai, antrame, kur šie bus prijungti, trečiame jų bylųsistemos tipai, ketvirtame prijungimo opcijos, penktame (skaičius) dump opcijos, šeštame (kitas skaičius) bylų sistemos tikrinimo nustatymai. Nagi pasižiūrėkime šiektiek iš arčiau.

1-as ir 2-as stulpeliai: Įrenginiai ir nutylėtosios prijungimo direktorijos (default mount point’s)

The first and second columns should be pretty straightforward. They tell the mount command exactly the same things that you tell mount when you mount stuff manually: what is the device or partition, and what is the mount point. The mount point specified for a device in /etc/fstab is its default mount point. That is the directory where the device will be mounted if you don’t specify any other mount point when mounting the device.

Like you already learned from the Mounting tuXfile, most Linux distros create special directories for mount points. Most distros create them under /mnt, but some (at least SuSE) under /media. As you probably noticed when looking at the example fstab, I use SuSE’s mount points as an example.

What does all this mean? If I type the following command: $ mount /dev/fd0 … my floppy will be mounted in /media/floppy, because that’s the default mount point specified in /etc/fstab. If there is no entry for /dev/fd0 in my fstab when I issue the command above, mount gets very confused because it doesn’t know where to mount the floppy.

You can freely change the default mount points listed in /etc/fstab if you’re not satisfied with the defaults your distro has given you. Just make sure the mount point is a directory that already exists on your system. If it doesn’t, simply create it.

Some partitions and devices are also automatically mounted when your Linux system boots up. For example, have a look at the example fstab above. There are lines that look like this:

/dev/hda2 / ext2 defaults 1 1 /dev/hdb1 /home ext2 defaults 1 2

As you’ve learned, these lines mean that /dev/hda2 will be mounted to / and /dev/hdb1 to /home. This is done automatically when your Linux system boots up… if it wouldn’t, you’d have a hard time using your cool Linux system because all the programs you use are in / and you wouldn’t be able to run them if / wasn’t mounted! But how does the system know where you want to mount /dev/hda2 and /dev/hdb1? By looking at the /etc/fstab file of course.

3rd column: Filesystem type

The third column in /etc/fstab specifies the filesystem type of the device or partition. Many different filesystems are supported but we’ll take a look at the most common ones only.

ext2 and ext3 Very likely your Linux partitions are Ext3. Ext2 used to be the standard filesystem for Linux, but these days, Ext3 and ReiserFS are usually the default filesystems for almost every new Linux distro. Ext3 is a newer filesystem type that differs from Ext2 in that it’s journaled, meaning that if you turn the computer off without properly shutting down, you shouldn’t lose any data and your system shouldn’t spend ages doing filesystem checks the next time you boot up.

reiserfs Your Linux partitions may very well be formatted as ReiserFS. Like Ext3, ReiserFS is a journaled filesystem, but it’s much more advanced than Ext3. Many Linux distros (including SuSE) have started using ReiserFS as their default filesystem for Linux partitions.

swap The filesystem name is self-explanatory. The filesystem type “swap” is used in your swap partitions.

vfat and ntfs Your USB stick is most likely formatted as Vfat (more widely known as FAT32). Your Windows partitions are probably either Vfat or NTFS. The 9x series (95, 98, ME) all use Vfat, and the NT series (NT, 2000, XP, Vista, 7) use NTFS but they may be formatted as Vfat, too.

auto No, this isn’t a filesystem type 🙂 The option “auto” simply means that the filesystem type is detected automatically. If you take a look at the example fstab above, you’ll see that the floppy and CD-ROM both have “auto” as their filesystem type. Why? Their filesystem type may vary. One floppy might be formatted for Windows and the other for Linux’s Ext2. That’s why it’s wise to let the system automatically detect the filesystem type of media such as floppies and cdroms.

4th column: Mount options

The fourth column in fstab lists all the mount options for the device or partition. This is also the most confusing column in the fstab file, but knowing what some of the most common options mean, saves you from a big headache. Yes, there are many options available, but I’ll take a look at the most widely used ones only. For more information, check out the man page of mount.

auto and noauto With the auto option, the device will be mounted automatically (at bootup, just like I told you a bit earlier, or when you issue the mount -a command). auto is the default option. If you don’t want the device to be mounted automatically, use the noauto option in /etc/fstab. With noauto, the device can be mounted only explicitly.

user and nouser These are very useful options. The user option allows normal users to mount the device, whereas nouser lets only the root to mount the device. nouser is the default, which is a major cause of headache for new Linux users. If you’re not able to mount your cdrom, floppy, Windows partition, or something else as a normal user, add the user option into /etc/fstab.

exec and noexec exec lets you execute binaries that are on that partition, whereas noexec doesn’t let you do that. noexec might be useful for a partition that contains binaries you don’t want to execute on your system, or that can’t even be executed on your system. This might be the case of a Windows partition.

exec is the default option, which is a good thing. Imagine what would happen if you accidentally used the noexec option with your Linux root partition…

ro Mount the filesystem read-only.

rw Mount the filesystem read-write. Again, using this option might cure the headache of many new Linux users who are tearing their hair off because they can’t write to their floppies, Windows partitions, or something else.

sync and async How the input and output to the filesystem should be done. sync means it’s done synchronously. If you look at the example fstab, you’ll notice that this is the option used with the floppy. In plain English, this means that when you, for example, copy a file to the floppy, the changes are physically written to the floppy at the same time you issue the copy command.

However, if you have the async option in /etc/fstab, input and output is done asynchronously. Now when you copy a file to the floppy, the changes may be physically written to it long time after issuing the command. This isn’t bad, and may sometimes be favorable, but can cause some nasty accidents: if you just remove the floppy without unmounting it first, the copied file may not physically exist on the floppy yet!

async is the default. However, it may be wise to use sync with the floppy, especially if you’re used to the way it’s done in Windows and have a tendency to remove floppies before unmounting them first.

defaults Uses the default options that are rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.

5th and 6th columns: Dump and fsck options

Dump and, uh, what options? Well, dump is a backup utility and fsck is a filesystem check utility. I won’t discuss them in great length here (they would both need their own tuXfile), but I’ll mention them, because otherwise you’d spend the rest of the day wondering what on God’s green Earth do these things mean.

The 5th column in /etc/fstab is the dump option. Dump checks it and uses the number to decide if a filesystem should be backed up. If it’s zero, dump will ignore that filesystem. If you take a look at the example fstab, you’ll notice that the 5th column is zero in most cases.

The 6th column is a fsck option. fsck looks at the number in the 6th column to determine in which order the filesystems should be checked. If it’s zero, fsck won’t check the filesystem.

Example /etc/fstab entries

As an example, we’ll take a look at a couple of fstab entries that have been a source of endless frustration for new Linux users: floppy and CD-ROM (although these days floppies aren’t that important anymore).

/dev/fd0 /media/floppy auto rw,noauto,user,sync 0 0

This line means that the floppy is mounted to /media/floppy by default and that its filesystem type is detected automatically. This is useful because the type of the floppy may wary. Note especially the rw and user options: they must be there if you want to be able to mount and write to the floppy as a normal user. If you have trouble with this, check your fstab file to see if these options are there. Also note the sync option. It can be async just as well, but it’s sync because of reasons discussed a bit earlier.

/dev/cdrom /media/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0

Note, again, the user option that enables you to mount the CD as a normal user. The CD-ROM has the ro option because it’s no use mounting a CD-ROM read-write because you wouldn’t be able to write to it anyway. Also note the exec option. It’s especially useful if you’d like to be able to execute something from your CD.

Also note that the noauto option is used with the floppy and CD-ROM. This means that they won’t be automatically mounted when your Linux system boots up. This is useful for removable media, because sometimes there won’t be any floppy or CD-ROM when you boot up your system, so there isn’t any reason to try to mount something that doesn’t even exist.

Repozitorijai

Debian

Redaguojami failai ir naudojamps programos

 • /etc/apt/sources.lst
 • vi
 • web Browser
 • aptitude (arba vietoje jos galima naudoti apt-get, dselect)

add resource

Norint idiegti sistemos atnaujinimus mes turime prideti resursus. Norėdami pridėti resursus nueiname į tinklapį: [Debian Mirror List] (atsidarys naujame lange). Pasirenkame mus dominančią architektūrą ir šalį. Man labai patiko resursas: debian.balt.net ir protokolas HTTP bei architektūra x86_64. Taigi atidarau faila /etc/apt/sources.list . Jame jau tikriausiai kazkas yra… dzin, tegu būna! galite betkur (viršuje ar apačioje) įterpti naują eilutę ir irašyti sekantį tekstą:

 deb http://debian.balt.net/debian/ stable main contrib non-free
 1. deb arba deb-src parametras nurodo kas per resursas yra pateiktas, deb tai programiniai paketai o deb-src tai programinių paketų išeities kodai.
 2. adresas kuriame randasi direktorija: dists
 3. dists direktorijoje randasi stable arba jūsų pasirinktos versijos pavadinimas/direktorija (stable – visuomet bus šiuo metu tobulinama debian versija)
 4. maincontrib ir kita yra direktorijos esancios jūsų pasirinktos versijos aplanke, o jau jame yra deb paketai.

Visus katalogus rašome be pilno kelio, nebent tas katalogas yra toliau, nei aprašytame pavyzdyje. Štai mano failiukas:

deb http://ameba.sc-uni.ktu.lt/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ameba.sc-uni.ktu.lt/debian/ stable main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

deb ftp://ftp.gplhost.com/debian/ lenny main
deb-src ftp://ftp.gplhost.com/debian/ lenny main

deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
deb http://ftp.litnet.lt/debian/ stable main contrib non-free
deb http://debian.balt.net/debian/ lenny main contrib non-free
#Addedby software-properties
deb-src http://debian.balt.net/debian/ stable main contrib non-free
deb http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/debian/ stable main contrib non-free
# deb ftp://ftp.akl.lt/Linux/Baltix/baltix-ubuntu-packages/ stable *

deb ftp://mirror.switch.ch/mirror/backports.org/ lenny-backports main contrib non-free
deb ftp://mirror.switch.ch/mirror/debian-volatile/ stable/volatile main contrib non-free
deb ftp://mirror.switch.ch/mirror/debian-volatile/ stable/volatile-sloppy main contrib non-free
deb ftp://mirror.switch.ch/mirror/debian-volatile/ stable-proposed-updates/volatile main contrib non-free

deb http://mirror.realroute.net/backports.org/ lenny-backports main contrib non-free
deb http://ftp.linux.in.th/mirror/debian-volatile/ stable/volatile main contrib non-free
deb http://ftp.linux.in.th/mirror/debian-volatile/ stable/volatile-sloppy main contrib non-free
deb http://ftp.linux.in.th/mirror/debian-volatile/ stable-proposed-updates/volatile main contrib non-free

deb http://www.backports.org/backports.org/ lenny-backports main contrib non-free
deb http://debian.mirror.inra.fr/debian-volatile/ stable/volatile main contrib non-free
deb http://debian.mirror.inra.fr/debian-volatile/ stable/volatile-sloppy main contrib non-free
deb http://debian.mirror.inra.fr/debian-volatile/ stable-proposed-updates/volatile main contrib non-free

deb http://ftp.estpak.ee/backports.org/ lenny-backports main contrib non-free
deb http://www2.nl.freebsd.org/debian-volatile/ stable/volatile main contrib non-free
deb http://www2.nl.freebsd.org/debian-volatile/ stable/volatile-sloppy main contrib non-free
deb http://www2.nl.freebsd.org/debian-volatile/ stable-proposed-updates/volatile main contrib non-free

deb http://debian.acantho.net/backports.org/ lenny-backports main contrib non-free
deb http://mirror.leaseweb.com/debian-volatile/ stable/volatile main contrib non-free
deb http://mirror.leaseweb.com/debian-volatile/ stable/volatile-sloppy main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ lenny/updates contrib non-free main
deb http://mirror.leaseweb.com/debian-volatile/ stable-proposed-updates/volatile main contrib non-free

Atnaujinimas

Pridėkite tokiu būdu tiek resursų kiek reikia ir tuomet išsaugoję sąrašą įvykdykite sekančią komandą:

sudo aptitude update

Šios komandos pagalba jūs parsisiųsite info apie paketus saugomus jūsų pridėtame resurse.

sudo aptitude safe-upgrade

Šios komandos pagalba saugiai atnaujinsime mūsų įdiegtą sistemą.

Atnaujinimas i naujasne sistema

Norint atnaujinti Debian 4 į Debian 5 naudojame komandas:

sudo aptitude update
sudo aptitude install apt aptitude
sudo aptitude update
sudo aptitude install
sudo aptitude upgrade
sudo aptitude install
sudo aptitude dist-upgrade
sudo aptitude update

Anot komentaro autoriaus Galime tai atlikti naudojant viena eilute:

sudo aptitude update && sudo apt-get install apt aptitude && sudo aptitude upgrade && sudo aptitude install && sudo aptitude dist-upgrade

Patikimi resursai

Kai bandome įdiegti paketą mums rašo:

WARNING: The following packages cannot be authenticated!
 libglib-perl libgtk2-perl
Install these packages without verification [y/N]?

Taip pat kai atnaujiname resursus mums rašo:

W: GPG error: http://ftp.us.debian.org testing Release: The following signatures
couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 010908312D230C5F

Patikimų resursų sąrašas:

sudo apt-key list
/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
pub  1024D/6070D3A1 2006-11-20 [expired: 2009-07-01]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (4.0/etch)<ftpmaster@debian.org>

pub  1024D/ADB11277 2006-09-17
uid         Etch Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

pub  1024D/BBE55AB3 2007-03-31 [expires: 2010-03-30]
uid         Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (4.0/etch)
sub  2048g/36CA98F3 2007-03-31 [expires: 2010-03-30]

pub  1024D/F42584E6 2008-04-06 [expires: 2012-05-15]
uid         Lenny Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

pub  4096R/55BE302B 2009-01-27 [expires: 2012-12-31]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny) <ftpmaster@debian.org>

pub  2048R/6D849617 2009-01-24 [expires: 2013-01-23]
uid         Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny)

pub  1024D/1F41B907 1999-10-03
uid         Christian Marillat <marillat@debian.org>
uid         Christian Marillat <marillat@free.fr>
sub  1536g/C28DCC42 1999-10-03
sub  1024D/5D3877A7 2002-08-26

pub  1024D/6DFBCBAE 2008-07-14
uid         Sun Microsystems, Inc. (xVM VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>
sub  2048g/78A86EAF 2008-07-14

Kaip rasti raktą

Raktas yra:

NO_PUBKEY 010908312D230C5F

Paskuriniai 8 simboliai ir tuomet vykdome komandą:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 2D230C5F

Tuomet jį turime pridėti prie mūsų patikimų raktų sąrašo

gpg -a --export 55BE302B | sudo apt-key add -

arba

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --search-keys 2D230C5F

Tuomet

gpg -a --output /tmp/pub.asc --export 2D230C5F
sudo apt-key add /tmp/pub.asc && rm /tmp/pub.asc

Po šių veiksmų nebereiks mums spausti yes … tik deja googlo nepridėjo man resurso
o štai ir googlo:

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

Mandriva

Nuo 2008.1 (jeigu neklystu) urpmi varikliukas palaiko –distrib funkciją! Taigi mdv resursų pridėjimas užtrunka tik surast “mirror”. Vienas geresnių iš lietuvos pasiekiamų serverių (mano manymu) yra switch.ch. Taigi norėdami pridėti šį serverį prie resursų tiesiog randame šiame serveryje Mandriva (dar gali būti Mandrakemandrakesoftmandrivasoftmdv ir pan) direktoriją (kaip žinia Mandrake perpirktas Connectiva ir pervadintas į Mandriva). Ten susiraskit direktorija official ir joje pasirinkite jums reikiamą architektūrą. Tuomet nukopijuokite adresą direktorijos KURIOJE yra papkė media. ir įvykdome komandą ir kartu atnujinimo komandą:

 urpmi.addmedia URL --distrib && urpmi.update -a

URL = nukopijuotas pilnas adresas kuriame yra media katalogas. Šios komandos pagaba (būtent pirma jos dalimi) mes pridedame visą atvaizdą prie mūsų resursų sąrašo. Antra dalis po to kai įvykdyta pirmoji atnaujina sąrašus šių resursų (kartais resursų pridėjimo metu, neparsiunčia sąrašų ir juos tenka atnaujinti taigi mes tai darom iškart). Visų atnaujinimų įdiegimas:

 urpmi --auto-select

arba

 urpmi --auto-update

auto-select opcija pasirenka visus atnaujinimus, o auto-update opcija pasirenka tik saugiai besiinstaliuojančius paketus (neglobalius atnaujinimus).

External Links

http://wiki.debian.org/SecureApt