Tag Archives: Debian

Debian GNU/Linux lenny (stable) + cups + hplip + HP LaserJet 1010 + windows client

Sveiki,
kaip sekas?

Vat prireikė greitai išspręsti tokią problemėlę… Debian GNU/Linux lenny + HP LaserJet 1010 + Windows client 🙂

Taigi… Ką darom?
Na susidiekime CUPS su HP palaikymu…
aptitude install cups hplip -t lenny-backports
Dabar beliko tik sukonfiguruoti…

Tikiuosi samba jau susikonfiguruota.?.

Taigi atsidarom vi /etc/cups/mime.convs ir atkomentuokim:
application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 -
atsidarom failą:vi /etc/cups/mime.types ir ten atkomentuokit:
application/octet-stream
Tuomet vi /etc/cups/cupsd.conf ten paziurekite sias opcijas:
Listen *:631
<Location /printers>
AuthType None
Order Allow,Deny
Allow From 192.168.1.*
</Location>

Tuomet restartuokim CUPS 😉


/etc/init.d/cups restart


em, beje, uzeikim i http://localhost:631 ten pridekit printeliuka… 🙂
Ten eikime: Administration > Add Printer Čia pildome… Name bus matomas šiuo vardu.
Tuomet pasirenkame: HP Printer (HPLIP) ir ten pasirenkame iš sąrašo… na nepamenu dabar plačiau… 🙂

Taigi, jei jau spausdina… ( jei ne brūkštelkit, bandysim debug’inti )

Dabar samba 😉
Atsidarykime failiuką vi /etc/samba/smb.conf ir ten patikrinkime ir atkomentuokime:


[global]
printcap name = cups
printing = cups

[printers]
security = share
comment = All Printers
browseable = yes
path = /var/spool/samba
printable = yes
# guest ok = yes
guest only = yes
public = yes
read only = yes
create mask = 0700
create mode = 0700
use client driver = yes


Beliko tik perkrauti…
/etc/init.d/samba restart
lyg ir tiek 😉 Ai tiesa… draiveriuko juk reik!
Taigi draiveriukai:
XP
Vista (64 bit) ir Windows 7 (64 bit)
Vista (32 bit) ir Windows 7 (32 bit)

Ačiū
Internal Link:
SambA serveris mano namuose

External Link:
Sharing Printers With Windows PCs Debian and Windows Shared Printing mini-HOWTO

Debian GNU/Linux (stable / lenny) ATI Radeon X1950 Pro (two) dual head (monitors)

Hello, how are you mates?

I have received second monitor at my job. I had to make everything work as i wanted to.

1) I wanted to make my second monitor show something 😉

So I made a simple command:


dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg


then by pressing CTRL + ALT + BACKSPACE i restarted my X server, and whoohoo!

But is it what we wanted to be?
NO! So task number 2:
2) Make two monitors display different view 😉

So as I mentioned, I wanted that Second monitor would show something different 🙂 so I searched for dual-head xorg, found some xorg.conf files, but it didn’t worked for me… also found a super nice utility… so I tied to do something with it but no success 😉 what to do? Oh let’s try: man xorg.conf it was successful!!! So I modified /etc/X11/xorg.conf


# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us,ru(phonetic),lt"
Option "XkbVariant" "us,lt,ru(phonetic)"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Screen1" 1280 0
Screen "Screen2" 0 0
#Screen "Screen2" RightOf "Screen1"
InputDevice "Generic Keyboard"
#InputDevice "Configured Mouse"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "Module"
Load "glx"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "SAMSUNG"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "LG"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Generic Video Card"
Monitor "SAMSUNG"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
# Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
# Virtual 2048 1024
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen2"
Device "Device1"
Monitor "LG"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
#Viewport 0 0
Depth 24
# Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
# Virtual 2048 1024
EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
#Option "Composite" "Enable"
Option "Composite" "Disable"
EndSection


As you see it’s nothing so complicated 🙂 as it look’s like 😉

SSH – saugus ir slaptas naršymas internete

Sveiki,
Išsamesnis straipsniukas
Nežinau kaip jūs, bet yra tekę kartais panaršyt tokiuose vietose kur nežinia ar saugu naršyti. Tokiu atveju, patogu pasinaudoti SSH teikiamu socks naršymu. tam mums bereikia turėti SSH serveriuką (pasiekiamą iš išorės) ir bent IceWeasel ar FF browser‘į.
Taigi dabar beliko prisijungti prie ssh serverio… Neskubėkit, besijungiant prie ssh serverio reikia nepamiršti, nurodyti -D parametrą. Taigi jei aš pagal nutylėjimą jungiuosi prie ssh ssh -l username hostname tai šiuo atveju turėčiau jungtis:


ssh -l username -D 9999 hostname


Tuomet naršyklėje einu į punktą Edit -> Preferences. Tuomet pasirenku tab’us Advanced -> Network. Ten Settings ir pasirenku radio button’ą Manual proxy configuration ir į SOCKS Host įrašome 127.0.0.1, o Port’ą nurodome tuos pačius keturis devynetus. Pasirenkame SOCKS v5, nors SSH (šiuo metu 2010-10-21 OpenSSH v5.1p1) palaiko v4 ir v5. Ir į No proxy for: įrašome savo lokalius tinklus ir jei reikia savo kompiuterį.

Atrodytų viskas… heh, ogi nieko panašaus… Žinot kas dabar lieka ten kur jūs naudojate savo naršyklę? O taip DNS! Heh, pasitikrinkit su wireshark filtruose nurodant port 53. Kaip gi apeiti šį blogį? Kam to reik? kad mūsų nemestu į netikrus puslapius ir iš mūsų neišžvejotų mūsų slaptažodžių. Taigi… Atsidarykite Mozillos produktą ir adreso laukelyje įrašykite about:config ten į filtrą įveskite:socks_remote_dns ir vienintelį (tikriausiai) likusį variantą doubleclick’inkite. jis turėtų pakeisti reikšmę į true. Psio.

Naujas Debian GNU/Linux ir Ubuntu atvaizdas lietuvoje

Sveiki Debian GNU/Linux ir *buntu fan’ai.
VU ITTC isteigė naują, patikimą, greitą LIETUVIŠKĄ Debian GNU/Linux Ubuntu mirror’ą (veidrodį).

* 1 Gbps (1000 Mbps) greitis;
* Pilni Debian GNU/Linux ir Ubuntu archyvai;
* Push-mirroring atnaujinimai (tai reiškia, jog veidrodis atsinaujina iš karto, kai tik Debian GNU/Linux ar Ubuntu bendruomenė patvirtina pakeitimus);
* Veidrodis yra oficialus ir pripažintas Debian GNU/Linux ir Ubuntu bendruomenių: itrauktas į launchpad.net sistemą ir download sistemą per ubuntu.com. Taip pat į cdn.debian.net bei yra įkeltas į ftp.lt.debian.org sąrašą (vienas iš greičiausiai pripažintų, patekusių į šį sąrašą).

Adresai:
http://debian.mirror.vu.lt
http://ubuntu.mirror.vu.lt
sources.list failiuka galima is karto atsisiusti:
http://debian.mirror.vu.lt/debian-sources.list
http://ubuntu.mirror.vu.lt/ubuntu-sources.list

Taip pat VU ITTC bendruomenė mąsto apie kitų linux distribucijų mirroring’ą.

Software RAID masyvų valdymas Debian GNU/Linux OS pasinaudojant mdadm

Sveiki, mes jau RAID levels – RAID Lygiai – RAID0 (stripe), RAID1 (mirror), RAID5 ir RAID2, RAID3, RAID4, RAID6 temoje aptar4me kuom skiriasi RAID masyvai dabar aptarikim trumpai kaip juos galima valdyti…
Nepamirškime, kad patariama naudoti RAID masyvų skirsnius atskiruose diskuose. Taip pat Debian Lenny 5.0.6 esantis GRUB neskaito /boot esančio masyve. Taigi reikia arba „pačinti“ GRUB’ą, arba naudoti vieną /boot skirsnį ne RAID masyve.


Taigi peržiūrėti galime pasitelkus komanda:


mdadm --detail /dev/mdx


/dev/mdx – mūsų raid masyvo įrenginys. Jeigu turime tokį masyvą vieną, tuomet tai, tikriausiai, md0.
Norint gražiai pašalinti diską iš masyvo, reikia pažymėti diską neveikiančiu. ir tuomet pašalinti diską iš masyvo. Taigi tokia tvarka ir surašytos komandos (tarkime mums reikia iš RAID5 pašalinti sdc diską):


mdadm --manage --set-faulty /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm /dev/md0 -r /dev/sdc1


Įstačius naują diską, jį reikia paruošti, t.y. suformatuoti į RAID skirsnį ir tuomet prijungti prie sistemos:


mdadm /dev/md0 -a /dev/sdc1


Žinoma norėsime stebėti kaip veikia mūsų RAID masyvas ir paleisime demoną


mdadm --monitor --mail=root@localhost --delay=1800 /dev/md0


Šis demonas kas 300minučių stebės mūsų masyvą ir jei kas praneš el. paštu. Taip pat galime dar pridėti parametrus --program ar --alert kurie nurodys kokį skriptuką kviesti įvykus klaidai.

External Link:
The Software-RAID HOWTO: Detecting, querying and testing

HP10xx Hewlett-Packard LaserJet 1020 Debian Lenny (stable) english

We will use:

heh, I have installed many packages, so i might miss some packages please fix me if so… (maybe libusb, cupsys?)
So lets add squeeze resource:


deb http://debian.mirror.vu.lt/debian squeeze main
deb-src http://debian.mirror.vu.lt/debian squeeze main


to file: /etc/apt/sources.list.d/squeeze.list
then install p910nd:


apt-get update
apt-get install p910nd


and do not forget to remove squeeze from apt list 😉 using command:


rm /etc/apt/source.list.d/squeeze.list


Next we need just install drivers to our printer and launch printing daemon…
So p910nd printing daemon conf file: /etc/default/p9910nd


# Printer number, if not 0
P910ND_NUM=""
# Additional daemon arguments, see man 8 p910nd
P910ND_OPTS="-b -f /dev/usb/lp0 0"
# my printer connects to device: /dev/usb/lp0 ;)

# Debian specific (set to 1 to enable start by default)
P910ND_START=1


So lets start it:


/etc/init.d/p910nd restart


Next, Dowload firmware: sihp1020.dl extracting it:


wget http://lpic.lt/wp-content/uploads/2010/08/sihp1020.dl.tar.bz2
bunzip2 sihp1020.dl.tar.bz2
tar -xf sihp1020.dl.tar


drop firmware into yours printer:


cat sihp1020.dl > /dev/usb/lp0


As I mentioned /dev/usb/lp0 – my printer device in linux 🙂
so, 🙂 what’s next?
As i recall that’s it… Just go to http://localhost:631 ? (I appeared to be 🙂 after one of cups or cupsys is installed)

If something do not work after reboot or replugging USB printer we should copy paste script a to /usr/sbin/hplj1020 so script a:


#!/bin/sh

if [ -f /tmp/busy-prn ]; then
exit 99
fi

touch /tmp/busy-prn

sleep 2

D=$(awk '/Manufacturer/ {print $2} ' /proc/bus/usb/devices | grep -v Linux | wc -l)

if [ $D == 1 ]; then
# No daemon running
# Start daemon if printer is attached
if [ -e /dev/usb/lp0 ]; then
/etc/init.d/p910nd start
sleep 1
cat /root/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0
fi
else
if [ $D == 0 ]; then
# No Printer attached but daemon running
# Kill daemon
/etc/init.d/p910nd stop
fi
fi

# Kill the spare process //hid3

kill `pidof p9100d | awk '{print $2}'`

rm -f /tmp/busy-prn


now copy:


cp a /usr/sbin/hplj1020


that’s it? 😉

External link:
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/hplip/+question/45032

HP10xx Hewlett-Packard LaserJet 1020 Debian Lenny (stable)

Tam naudosime:

heh, daugybe paketu prisidiegiau, tai nezinia ar kazko nepraleidau… (Galbut libusb, cupsys?)
Taigi pradzioje prisijunkim:


deb http://debian.mirror.vu.lt/debian squeeze main
deb-src http://debian.mirror.vu.lt/debian squeeze main


i byla: /etc/apt/sources.list.d/squeeze.list
tuomet susidiekime p910nd:


apt-get update
apt-get install p910nd


ir nepamirskime squeeze pasalinti is resursu: komandele:


rm /etc/apt/source.list.d/squeeze.list


Toliau mums beliko sudiegti draiveriukus musu printeriui ir paleisti spausdinimo demona…
Taigi p910nd spausdinimo demono konfiguravimas byloje: /etc/default/p9910nd


# Printer number, if not 0
P910ND_NUM=""
# Additional daemon arguments, see man 8 p910nd
P910ND_OPTS="-b -f /dev/usb/lp0 0"
# pas mane jis prisijunge prie device: /dev/usb/lp0 ;)

# Debian specific (set to 1 to enable start by default)
P910ND_START=1


Ir paleiskime si demona:


/etc/init.d/p910nd restart


Toliau parsisiuskime failiuka: sihp1020.dl ir issiarchyvuokime:


wget http://lpic.lt/wp-content/uploads/2010/08/sihp1020.dl.tar.bz2
bunzip2 sihp1020.dl.tar.bz2
tar -xf sihp1020.dl.tar


tuomet numeskim si firmware’a musu printeriui:


cat sihp1020.dl > /dev/usb/lp0


Kaip minejau /dev/usb/lp0 i cia prisilinkino mano usb printeriukas 🙂
toliau 🙂 kas?
lyg ir reiktu tiesiog uzeiti i http://localhost:631 ?

Norint, kad ikisus USB laideli dar reiktu nukopinti skripta a i /usr/sbin/hplj1020 taigi byla a:


#!/bin/sh

if [ -f /tmp/busy-prn ]; then
exit 99
fi

touch /tmp/busy-prn

sleep 2

D=$(awk '/Manufacturer/ {print $2} ' /proc/bus/usb/devices | grep -v Linux | wc -l)

if [ $D == 1 ]; then
# No daemon running
# Start daemon if printer is attached
if [ -e /dev/usb/lp0 ]; then
/etc/init.d/p910nd start
sleep 1
cat /root/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0
fi
else
if [ $D == 0 ]; then
# No Printer attached but daemon running
# Kill daemon
/etc/init.d/p910nd stop
fi
fi

# Kill the spare process //hid3

kill `pidof p9100d | awk '{print $2}'`

rm -f /tmp/busy-prn


Ir kopijavimas:


cp a /usr/sbin/hplj1020


Lyg ir tiek ;)

External link:
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/hplip/+question/45032

conky – system monitoring

Sveiki,

Pastaruoju metu radau naują programėlę. Gal matėte screenshots (pvz tokius). Taigi tokį vaizdą galite pasiekti ir jūs. Tokia programėlė yra Conky. Jos pagalba galite sužinoti kokia programa užima daugiausia atminties, RAM ir pan.

Man yra tekę naudoti top, ntop, munin, bandwidthd. Žinoma, jie yra visai kitokio pobūdžio. ir tik conky leidžia informaciją patalpinti ant darbalaukio.

Taigi, kai jį įsidiegti:


# aptitude install conky


Konfigūracinis failas:


$ vi ~/.conkyrc


Failo turinys:


alignment top_right
background no
border_width 1
border_margin 4
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
#default_shade_color white
default_shade_color yellow
draw_borders yes
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
font 6x10
gap_x 5
gap_y 20
minimum_size 5 5
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
#own_window yes
own_window no
own_window_class Conky

own_window_type normal
#own_window_type override
own_window_transparent yes
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer no
show_graph_scale no
show_graph_range no

TEXT
${scroll 26 $nodename - $sysname $kernel on $machine | }
$hr
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color} $cpu% ${cpubar}
${color lightgrey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color lightgrey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color lightgrey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color Ėrunning_processes
$color$stippled_hr
${color lightgrey}eth0:Down:${color #8844ee} ${downspeed eth0} k/s${color lightgrey} ${offset 51}eth0:Up:${color #22ccff} ${upspeed eth0} k/s
${color #0000ff}${downspeedgraph eth0 32,150 ff0000 0000ff} ${color #22ccff}${upspeedgraph eth0 32,150 0000ff ff0000}
${color lightgrey}File systems:
/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar /}
${color}Name PID CPU% MEM%
${color red}${cpugraph 0000ff 00ff00}
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
${color}Mem usage
${color green}${memgraph 0000ff 00ff00}
${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
$stippled_hr

${color #ddaa00}Port(s)${alignr}#Connections
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 65535 count}${alignr}ALL: ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color #ddaa00}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port$color
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 6}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 7}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 8}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 9}
${color #ddaa00}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 10} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 10}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 11} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 11}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 12} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 12}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 13} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 13}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 14} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 14}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 15} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 15}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 16} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 16}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 17} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 17}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 18} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 18}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 19} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 19}

Ir paleidžiame programą mūsų naudotoju.

hdd test for bad blocks

e2fsck

Turėtume naudoti, kai skanuojame ext2 ar ext3 filesystem. Šie 2 metodai automatiškai išsaugo bad blocks rastus failų sistemoje, taigi šie kietojo disko sektoriai sektoriai nebebus naudojami.
Skaitymo (Read-only) metodas:


e2fsck -c -C /dev/hda1
—AR—
e2fsck -c -C -y /dev/hda1 (Šis būdas atsako TAIP į visus klausimus, taigi galite būti tikri, kad tikrinimas bus savarankiškas.)


Nedestruktyvus read/write metodas:


e2fsck -c -c -C /dev/hda1
—AR—
e2fsck -c -c -C -y /dev/hda1 (Šis būdas atsako TAIP į visus klausimus, taigi galite būti tikri, kad tikrinimas bus savarankiškas.)


Dėmesio!: “Filesystem must NOT be mounted”. Turėtume naudoti kokį nors RescueCD (dažnai toks papildas būna diegimo plokštelėje(kompaktinėje plokštelėje – Compact Disk angl.) ar Linux LiveCD/DVD. Siūlymas naudoti : rescuecd.sourceforge.net/

Tai turėtume naudoti tuščioje particijoje / diske. Taip pat tai galima naudoti particijoje / diske nesu ext2 ar ext3 filesystem. Galibūti, kad yra koks nors ekvivalentas (kažkas panašaus) į e2fsck jūsų failų sistemai, taigi galite tai pamėginti. Kai naudojate badblocks, bad blocks sąrašas nebus išsaugotas jūsų failų sistemoje automatiškai. Taip, yra įmanoma išsaugoti badblocks sąrašą ir jį pakišti jūsų failų sitemai. Šioje vietoje ir iškyla visas džiaugsmas – tokiu atveju būtina nurodyti blocksize badblocks programai tokį patį, kaip ir naudojama mūsų failį sistemoje arba bus naudojama. kitu atveju blokų numeriai neatitiks blokams naudojamiems failų sistemoje. Kaip įkelti blogųjų blokų sąrašą į sistemą aš nežinau, kolkas, taigi aprašysiu tai vėliau, bet tai galite susirasti man puslapiuose.

Badblocks

Read-only metodas:


badblocks -b 4096 -p 4 -c 32768 -s /dev/hda1


  • -b parametru nusakomas bloko dydis (block size).
  • 4096 reiškia 4096 Baitų (bytes) (Jums nereik to keisti, nebent jums reikia panaudoti sugeneruotą sąrašą kažkamtai).
  • -p parametru nusakomas sėkmingų tikrinimų kiekis (passes), (4 reiškia, kad jis nustos tikrinęs kietąjį diską po 4 sėkmingų testų iš eilės, be blogų sektorių atsiradimo. Taip radęs dar vieną blogą sektorių trečio, ar net ketvirto, tikrinimo metu – jis pradės iš naujo, taip gali atsitikti, kad diskas bus kanuojamas daugiau nei 10 ir pan kartų. Žinoma, galima praleisti šį raktą, jei norite sutaupyti laiko.).
  • -c parametru nusakoma kiek bloku tikrinama vienu metu. Pagal nutylėjimą (default) yra 16. (-b skaičius * -c skaičius = naudojami RAM Baitais. Tikriausiai turėtume naudoti kuo daugiau galimos ir nenaudojamos atminties, kad mūsų testavimas būtų atliktas greičiau tik įsitikinkite, kad nenaudojate per daug, nes jūs nenorite, kad ši info dingtų. Jei jums neužteks ramo ir swap programa tiesiog sustos. Šie nustatymai naudoja 128 MB).

Badblocks

Destruktyvus read/write metodas:


badblocks -b 4096 -p 4 -c 16384 -w -s /dev/hda1


  • -b parametru nusakomas bloko dydis (block size).
  • 4096 reiškia 4096 Baitų (bytes) (Jums nereik to keisti, nebent jums reikia panaudoti sugeneruotą sąrašą kažkamtai).
  • -p parametru nusakomas sėkmingų tikrinimų kiekis (passes), (4 reiškia, kad jis nustos tikrinęs kietąjį diską po 4 sėkmingų testų iš eilės, be blogų sektorių atsiradimo. Taip radęs dar vieną blogą sektorių trečio, ar net ketvirto, tikrinimo metu – jis pradės iš naujo, taip gali atsitikti, kad diskas bus kanuojamas daugiau nei 10 ir pan kartų. Žinoma, galima praleisti šį raktą, jei norite sutaupyti laiko.).
  • -c parametru nusakoma kiek bloku tikrinama vienu metu. Pagal nutylėjimą (default) yra 16. (-b skaičius * -c skaičius * 2 = naudojami RAM Baitais. Tikriausiai turėtume naudoti kuo daugiau galimos ir nenaudojamos atminties, kad mūsų testavimas būtų atliktas greičiau tik įsitikinkite, kad nenaudojate per daug, nes jūs nenorite, kad ši info dingtų. Jei jums neužteks ramo ir swap programa tiesiog sustos. Šie nustatymai naudoja 128 MB).

External Links

Testing Your hard drive in linux

backup script bash tar bzip2

touch /backup.sh
mkdir /backup
chmod a+x /backup.sh

#!/bin/bash
cd /backup
file="`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar"
#echo $file
tar -cf new.backup/$file folder_to_backup
cd /backup/new.backup
bzip2 -zq9 $file
#rm $failas
echo "backed up `date` \n" >> /backup/backup.made
#remove older then 3 days to /backup/old.backup
find -type f -mtime +3 -exec mv {} ../old.backup/ \;
cd ../old.backup
# completely remove backups, older then 7 days
find -type f -mtime +7 -exec rm -f {} ../old.backup/ \;