Categories
Kompai Kompiuterių tinklai Paskaitos

OSI modelis

Idėja OSI modelis aprašo 7 sluoksnius – funkcijų, naudojamų protokoluose, grupes. Kiekvienas sluoksnis naudojasi žemesnio sluoksnio paslaugomis ir teikia paslaugas aukščiau esančiam sluoksniui (pagal tradiciją, pirmas sluoksnis yra vaizduojamas apačioje). Kadangi bendravimas vyksta tik tarp gretimų sluoksnių, tai gerokai supaprastina sudėtingų komunikacijos sistemų kūrimą. Lygių aprašymas Fizinis I lygis (Angl. Physical layer) – aprašo fizinius perduodamo […]

Categories
Kompai Kompiuterių tinklai Paskaitos

router – internet forwarding

Trumpai: echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE eth0 – interneto sąsaja ir nuoroda į manualo autorių: Routing howto author

Categories
Kompai Kompiuterių tinklai Linux tarnybos Paskaitos

DNS užklausos naudojant dig

IP užklausa dig lpic.lt Naudojantis tamtikru dns serveriu dig @212.59.0.2 lpic.lt Norint užklausti MX įrašų dig lpic.lt MX Atbulinė užklausa dig -x 204.152.184.167