Categories
Fun Kompai Mąstymai

counter.li.org atnaujino savo veiklą Linuxcounter.net vardu

Linux naudotojų skaičiuoklės projektas startavo 1993 metais. Šio projekto įkūrėjas Harald Tveit Alvestrand. Vėliau projektui besivystant jis peraugo į nepelno siekiančią organizaciją, kuri buvo registruota Norvegijoje 1999m. gegužės mėn. 1 d., kurios vadovu tapo Linux skaičiuoklės projekto įkūtėjas Harald Tveit Alvestrand. Projekto tikslas sužinoti apytikslų OS Linux paplitimą bei Linux ideologijos plėtra. 2007 metais buvo paskelbta paskutinė naujiena counter.li.org tinklalapyje.
Šis projektas buvo nebeatnaujintas jau daugiau nei ketveri metai. Dėl naujų sistemų atsiradimo bei senųjų sistemų atnaujinimo atsirado nesklandumų interpretuojant siunčiamus pranešimus sistemai. Taip pat verta nepamiršti, kad atsirado ir patobulėjo naujos technologijos ir atsirado poreikis perrašyti patį puslapio atvaizdavimo mechanizmą. Visą šį darbą apsiėmė daryti ir jam vadovauti Alexander Mieland.
Norėdami, kad Jūs būtumėt įskaičiuotas į Linux bendruomenę registruokitės adresu: linuxcounter.net/register.html. Kiekvienas užsiregistravęs gauna viešą internetinį puslapį, kuriame galima skelbti (ar neskelbti) informaciją apie save. O štai ir mano nuorodėlė BiG_NoBoDy. Vėliau aprašysiu visą naujo kompiuterio registravimo procesą.

Taip pat pridedu laišką gautą iš Alexander Mieland, bet jei jis prieštaraus aš jį pašalinsiu.

From - Thu Sep 22 23:01:08 2011
X-Account-Key: account15
X-UIDL: GmailId132733ae303c102d
X-Mozilla-Status: 1003
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:
Delivered-To:
Received: by with SMTP id j6cs169924pbp;
Fri, 16 Sep 2011 10:13:52 -0700 (PDT)
Received: by 10.204.146.9 with SMTP id f9mr1861657bkv.385.1316193231764;
Fri, 16 Sep 2011 10:13:51 -0700 (PDT)
Return-Path: < >
Received: from ( . [x.x.x.x])
by mx.google.com with ESMTP id i3si5018600bke.79.2011.09.16.10.13.51;
Fri, 16 Sep 2011 10:13:51 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: x.x.x.x is neither permitted nor denied by best guess record for domain of ) client-ip=x.x.x.x;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: x.x.x.x is neither permitted nor denied by best guess record for domain of ) smtp.mail=
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by (Postfix) with ESMTP id B4081359C1BA
for < >; Fri, 16 Sep 2011 19:13:50 +0200 (CEST)
X-Quarantine-ID:
X-Virus-Scanned: Debian
X-Amavis-Alert: BAD HEADER, Improper use of control character (char 0D hex):
From: ...x Counter Project < >\r\n
Received: from ([127.0.0.1])
by localhost ( [127.0.0.1]) (blablabla)
with ESMTP id iXhHX1BjmIeC for < >;
Fri, 16 Sep 2011 19:13:48 +0200 (CEST)
Received: by blablabla
id 4DA3F359C116; Fri, 16 Sep 2011 19:11:21 +0200 (CEST)
To:
Subject: [LiCo] The New Linux Counter - Announcement - Data Update Reminder
From: The New Linux Counter Project < >
Reply-To: info@linuxcounter.net
X-Mailer: LinuxCounter.net - PHP
Message-Id: < >
Date: Fri, 16 Sep 2011 19:11:21 +0200 (CEST)

Hello BiG_NoBoDy

my name is Alexander Mieland and I'm the new manager of the Linux
Counter Project. Since I love statistics and because counter.li.org was
not developed at all since over four years, I've started to develop a
completly new and reworked project with the same but modernized design
and the same target.

Last week, Harald Alvestrand and I have decided that this new project
will be the New Linux Counter Project and replace the good old counter
of counter.li.org. The url of the new project is:
- http://linuxcounter.net

I've worked hard to develop the first version of this new project and
some days ago I've imported all active users from the old, original
database of counter.li.org.

I now want to ask you to come to the new project, to login with your
old, known access data and then to update your personal data and your
Linux machines.

- Your counter.li.org number is: 403332
- The url to the new project: http://linuxcounter.net

With this number and your password, you are able to also login to the
new project. If you don't know your password anymore, you will be able
to request a new password from the lost password page. To access this
page, you have to click on "Login". There you'll find the link to
the lost password page.

If you have problems accessing the new project or with the login, then
don't hesitate to contact me at alex@linuxcounter.net.

If you find a bug or have other problems with the project, then please
visit http://trac.linuxcounter.net, our new wiki and bugtracker.
So if you have found a bug or have feature requests or wishes, don't
hesitate to register on the wiki and file a ticket in the bugtracker.

Another possibility to discuss the new project, to ask questions and
report bugs or feature requests is our mailinglist. Please register
for our mailinglist by sending an email with "subscribe" in the body
to interest-request@counter.li.org. After registration you can
send your emails to interest@counter.li.org.

This new project now also has a twitter account! So please follow us:
- http://twitter.com/#!/NewLinuxCounter

And one more thing: We also have an rss 2.0 feed that shows you the
most recent changes and news and announcements from the project:
- http://linuxcounter.net/rss.php

So, please come to http://linuxcounter.net, login and update your data.

Thanks in advance!

Sincerely yours,

Alexander Mieland
http://linuxcounter.net

By Ruslanas Gžibovskis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.