Categories
Fun Kompai Paskaitos

RAID levels – RAID Lygiai – RAID0 (stripe), RAID1 (mirror), RAID5 ir RAID2, RAID3, RAID4, RAID6, RAID10, RAID01, RAID50

Sveiki,
Kaip sekas?

Šiandiena aprašysiu RAID masyvus (angl. redundant array of independent disks – rezervivinis nepriklausomų diskų masyvas). Diskai yra valdomi mikro valdiklio, kuris apjungia jūsų diskus į vieną menamą diską/skirsnį, kurį ir mato jūsų OS. Dažniausi panaudos atvejai:

 • Kelių mažesnių diskų sujungimui į vieną talpų diską
 • Keliu nepatikimu diskų sujungimui į vieną patikimą skirsnį

Pirmojo pvz.: turime tris betkokio dydžio diskus: 10GB, 10GB, 20GB, 20GB diskai, juos pasinaudojant RAID masyvu galime sujungti į vieną skirsnį, kurio talpa siektų 60GB…
Antrojo pvz.: turime tuos pačius 10GB, 10GB, 20GB, 20GB diskus, juos galime sujungti į viena masyvą kuriame galime prarasti vieną diską, o duomenys lieka sveiki, tuomet talpa būtų 40GB. Jei norime galimybę prarasti du diskus talpa siektų 20 ar 30 GB ;).
Pirmoji abrivietūra (angl. redundant array of inexpensive disks, rezervinis masyvas nebrangių diskų). Taigi, jei turime daugybę nebrangių SATA diskų, ir plokštę su daugybe SATA jungčių… mes gaime pasidaryti gan gerą ir talpią bylų talpyklą.
Taigi, galimi RAID lygiai:

 • RAID0 (angl. stripe – linijinis 🙂 ) – patvarių diskų masyvas – min 2 diskai
 • RAID1 (angl. mirror – veidrodinis) – veidrodinis masyvas – min 2 diskai
 • RAID2 – masvyvas naudojantis – min 3 diskai
 • RAID3 – baitų lygio “stripe” su dedikuotu disku kontrolinei sumai – min 3 diskai
 • RAID4 – blokų lygio “stripe” su dedikuotu disku kontrolinei sumai – min 3 diskai
 • RAID5 – blokų lygio “stripe” su nededikuotu disku kontrolinei sumai – min 3 diskai
 • RAID6 – bokų lygio “stripe” su nededikuotais dikslais kontrolinei sumai – min 4 diskai

RAID0 – stripe

RAID0 – apjungia kelis diskus ir jų talpą į vieną skirsnį. Įrašomą informaciją skirsto į visus diskus esančius masyve blokais. Talpa didėja priklausomai nuo diskų vietos… Jei turime du diskus 10GB ir 20GB tai darbinės vietos galime turėti 30GB. Įrašoma į diskus proporcionaliai nuo jų vietos. Sugedus vienam diskui, prarandami visi duomenys… bet skaitymo ir rašymo greitis yra didesnis nei vieno disko.RAID 0

RAID1 – mirror

RAID1 – apjungęs kelis diskus jų talpą suvienodina. Įrašoma informaciją kopijuoja į visus diskus esančius masyve. Talpa yra lygi mažiausios talpos diskui esančiam šiame masyve. Jei turime du diskus 10GB ir 20GB tai darbinės vietos masyve galime turėti 10GB. Jei OS/mikrovaldiklis kontroliuojanti(-is) masyvo/diskų darbą palaiko “multi-thread” ir skirtingus kreipimus greitis nuskaitymo paspartėja. Naudojant diskus esančius skirtinguose valdikliuose kartais vadinama “duplexing”.
RAID1

RAID2

RAID2 – apjungiantis kelis diskus, kurie privalo suktis sinchroniškai. Informacija įrašoma po bitą į diskus ir viename yra saugomas hemingo kodas visų prieš tai ėjusių diskų bitų info. Pasiekiami dideli greičiai.
RAID2

RAID3

RAID3 – apjungiantis kelis diskus, kurie privalo suktis sinchroniškai. Informacija įrašoma po baitą į diskus ir viename yra saugomakontrolinė suma visų prieš tai ėjusių diskų baitų info. Pasiekiami dideli greičiai.
RAID3

RAID4

RAID4 – apjungiantis kelis diskus. Informacija įrašoma po bloką į diskus ir viename yra saugoma kontrolinė suma visų prieš tai ėjusių diskų blokų info. Galimi sutrikimai tik nesuprantu kur…
RAID4

RAID5

RAID5 – apjungiantis kelis diskus. Informacija įrašoma į diskus ir kaskart kitame diske yra saugoma kontrolinė suma visų likusių diskų. Pasiekiami dideli greičiai. Galime nepergyvendami prarasti vieną diską, bet žinoma, jį reikės pakeisti nauju ir prijungti jį į masyvą.
RAID5

RAID6

RAID6 – apjungiantis kelis diskus. Informacija įrašoma į diskus ir kaskart kitame diske yra saugoma kontrolinė suma visų likusių diskų. Šis RAID skiriasi nuo RAID5 tuom, kad jis turi nevieną diską kontrolinei sumai, o du diskus, kuriuose saugoma kontrolinė suma. Pasiekiami dideli greičiai. Galime nepergyvendami prarasti du diskus, bet žinoma, juos reikės pakeisti naujais ir prijungti juos į masyvą.
RAID6


Taip pat pavartę internetą rasite RAID10, RAID01, RAID50, RAID05 ir t.t. tai tiesiog keli RAID’ai sujungiami į vieną. Pvz.: RAID10 sudaro RAID1 kuriame yra RAID0 ;).
RAID10 RAID01 RAID50

Iš esmės, reikia nepamiršti vieno dalyko, RAID particija yra kaip diskas, taigi ją galima naudoti kaip diską ir kurti kokius tik norime RAID masyvus.
Pavyzdžiui, turime keturis diskus iš jų 2x40GB ir 2x80GB. Šiuos diskus galime sudėti keliom kombinacijom:

 • Visus sumesti į vieną RAID 0, tuomet gausime 240GB, bet labai nestabilius, išlėkus vienam diskui prarasime visus duomenis
 • 2x40GB sujungti į vieną panaudojus RAID0 ir vėliau, gautus 3x80GB sujungti į RAID5, gausime apie 160GB stabilių.
 • Susikuriame du RAID0 40GB+80GB ir tuos 2x120GB į vieną RAID1 (mirror) gausim greitus 120GB.
 • Ir panašias kombinacijas

Taip pat reikia nepamiršti apie egzistuojančius HARDWARE ir SOFTWARE RAID’us. HARDWARE masyvas priklauso nuo geležies ir sudegus geležai mes sunkiai nuskaitysime diskų turinį. SOFTWARE masyvas yra lankstesnis bet ir lėtesnis lyginant su HARDWARE, bet mes galime pernešti diskus ir pajungti juos prie kito kompiuterio ir programiškai juos sukonfigūruoti…

Tai tiek šiam kartui…

By Ruslanas Gžibovskis

One reply on “RAID levels – RAID Lygiai – RAID0 (stripe), RAID1 (mirror), RAID5 ir RAID2, RAID3, RAID4, RAID6, RAID10, RAID01, RAID50”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.