Monthly Archives: May 2010

conky – system monitoring

Sveiki,

Pastaruoju metu radau naują programėlę. Gal matėte screenshots (pvz tokius). Taigi tokį vaizdą galite pasiekti ir jūs. Tokia programėlė yra Conky. Jos pagalba galite sužinoti kokia programa užima daugiausia atminties, RAM ir pan.

Man yra tekę naudoti top, ntop, munin, bandwidthd. Žinoma, jie yra visai kitokio pobūdžio. ir tik conky leidžia informaciją patalpinti ant darbalaukio.

Taigi, kai jį įsidiegti:


# aptitude install conky


Konfigūracinis failas:


$ vi ~/.conkyrc


Failo turinys:


alignment top_right
background no
border_width 1
border_margin 4
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
#default_shade_color white
default_shade_color yellow
draw_borders yes
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
font 6x10
gap_x 5
gap_y 20
minimum_size 5 5
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
#own_window yes
own_window no
own_window_class Conky

own_window_type normal
#own_window_type override
own_window_transparent yes
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer no
show_graph_scale no
show_graph_range no

TEXT
${scroll 26 $nodename - $sysname $kernel on $machine | }
$hr
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color} $cpu% ${cpubar}
${color lightgrey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color lightgrey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color lightgrey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color Ėrunning_processes
$color$stippled_hr
${color lightgrey}eth0:Down:${color #8844ee} ${downspeed eth0} k/s${color lightgrey} ${offset 51}eth0:Up:${color #22ccff} ${upspeed eth0} k/s
${color #0000ff}${downspeedgraph eth0 32,150 ff0000 0000ff} ${color #22ccff}${upspeedgraph eth0 32,150 0000ff ff0000}
${color lightgrey}File systems:
/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar /}
${color}Name PID CPU% MEM%
${color red}${cpugraph 0000ff 00ff00}
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
${color}Mem usage
${color green}${memgraph 0000ff 00ff00}
${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
$stippled_hr

${color #ddaa00}Port(s)${alignr}#Connections
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 65535 count}${alignr}ALL: ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color #ddaa00}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port$color
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 6}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 7}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 8}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 9}
${color #ddaa00}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 10} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 10}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 11} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 11}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 12} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 12}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 13} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 13}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 14} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 14}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 15} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 15}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 16} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 16}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 17} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 17}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 18} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 18}
${tcp_portmon 32768 65535 rhost 19} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 65535 rservice 19}

Ir paleidžiame programą mūsų naudotoju.

Boot ISO from USB key / stick panaudojant Grub4Dos

Sveiki,
Šiandien papasakosiu, kaip pasidaryti boot’ini flash’iuką.

Tam mums prireiks:

Taigi sukuriam viena primary particiją mūsų USB rakte.

Tuomet įdiegiam GRUB su linux:
grub-install /dev/sdc1


timeout 10
default 0

title Acronis True Image Home 2009 (9,615)
map (hd0,0)/Acronis_All.iso (hd32)
map –hook
chainloader (hd32)
boot

title Hiren 9.3 (9,615)
map (hd0,0)/Hiren.iso (hd32)
map –hook
chainloader (hd32)
boot

title CommandLine
commandline

title Reboot (restart)
reboot

title Halt (shutdown)
halt


External links
http://www.eecs.iu-bremen.de/wiki/index.php/Creating_a_bootable_USB_stick
http://forums.fedoraforum.org/archive/index.php/t-217113.html
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
http://www.themudcrab.com/acronis_grub4dos.php

hdd test for bad blocks

e2fsck

Turėtume naudoti, kai skanuojame ext2 ar ext3 filesystem. Šie 2 metodai automatiškai išsaugo bad blocks rastus failų sistemoje, taigi šie kietojo disko sektoriai sektoriai nebebus naudojami.
Skaitymo (Read-only) metodas:


e2fsck -c -C /dev/hda1
—AR—
e2fsck -c -C -y /dev/hda1 (Šis būdas atsako TAIP į visus klausimus, taigi galite būti tikri, kad tikrinimas bus savarankiškas.)


Nedestruktyvus read/write metodas:


e2fsck -c -c -C /dev/hda1
—AR—
e2fsck -c -c -C -y /dev/hda1 (Šis būdas atsako TAIP į visus klausimus, taigi galite būti tikri, kad tikrinimas bus savarankiškas.)


Dėmesio!: “Filesystem must NOT be mounted”. Turėtume naudoti kokį nors RescueCD (dažnai toks papildas būna diegimo plokštelėje(kompaktinėje plokštelėje – Compact Disk angl.) ar Linux LiveCD/DVD. Siūlymas naudoti : rescuecd.sourceforge.net/

Tai turėtume naudoti tuščioje particijoje / diske. Taip pat tai galima naudoti particijoje / diske nesu ext2 ar ext3 filesystem. Galibūti, kad yra koks nors ekvivalentas (kažkas panašaus) į e2fsck jūsų failų sistemai, taigi galite tai pamėginti. Kai naudojate badblocks, bad blocks sąrašas nebus išsaugotas jūsų failų sistemoje automatiškai. Taip, yra įmanoma išsaugoti badblocks sąrašą ir jį pakišti jūsų failų sitemai. Šioje vietoje ir iškyla visas džiaugsmas – tokiu atveju būtina nurodyti blocksize badblocks programai tokį patį, kaip ir naudojama mūsų failį sistemoje arba bus naudojama. kitu atveju blokų numeriai neatitiks blokams naudojamiems failų sistemoje. Kaip įkelti blogųjų blokų sąrašą į sistemą aš nežinau, kolkas, taigi aprašysiu tai vėliau, bet tai galite susirasti man puslapiuose.

Badblocks

Read-only metodas:


badblocks -b 4096 -p 4 -c 32768 -s /dev/hda1


  • -b parametru nusakomas bloko dydis (block size).
  • 4096 reiškia 4096 Baitų (bytes) (Jums nereik to keisti, nebent jums reikia panaudoti sugeneruotą sąrašą kažkamtai).
  • -p parametru nusakomas sėkmingų tikrinimų kiekis (passes), (4 reiškia, kad jis nustos tikrinęs kietąjį diską po 4 sėkmingų testų iš eilės, be blogų sektorių atsiradimo. Taip radęs dar vieną blogą sektorių trečio, ar net ketvirto, tikrinimo metu – jis pradės iš naujo, taip gali atsitikti, kad diskas bus kanuojamas daugiau nei 10 ir pan kartų. Žinoma, galima praleisti šį raktą, jei norite sutaupyti laiko.).
  • -c parametru nusakoma kiek bloku tikrinama vienu metu. Pagal nutylėjimą (default) yra 16. (-b skaičius * -c skaičius = naudojami RAM Baitais. Tikriausiai turėtume naudoti kuo daugiau galimos ir nenaudojamos atminties, kad mūsų testavimas būtų atliktas greičiau tik įsitikinkite, kad nenaudojate per daug, nes jūs nenorite, kad ši info dingtų. Jei jums neužteks ramo ir swap programa tiesiog sustos. Šie nustatymai naudoja 128 MB).

Badblocks

Destruktyvus read/write metodas:


badblocks -b 4096 -p 4 -c 16384 -w -s /dev/hda1


  • -b parametru nusakomas bloko dydis (block size).
  • 4096 reiškia 4096 Baitų (bytes) (Jums nereik to keisti, nebent jums reikia panaudoti sugeneruotą sąrašą kažkamtai).
  • -p parametru nusakomas sėkmingų tikrinimų kiekis (passes), (4 reiškia, kad jis nustos tikrinęs kietąjį diską po 4 sėkmingų testų iš eilės, be blogų sektorių atsiradimo. Taip radęs dar vieną blogą sektorių trečio, ar net ketvirto, tikrinimo metu – jis pradės iš naujo, taip gali atsitikti, kad diskas bus kanuojamas daugiau nei 10 ir pan kartų. Žinoma, galima praleisti šį raktą, jei norite sutaupyti laiko.).
  • -c parametru nusakoma kiek bloku tikrinama vienu metu. Pagal nutylėjimą (default) yra 16. (-b skaičius * -c skaičius * 2 = naudojami RAM Baitais. Tikriausiai turėtume naudoti kuo daugiau galimos ir nenaudojamos atminties, kad mūsų testavimas būtų atliktas greičiau tik įsitikinkite, kad nenaudojate per daug, nes jūs nenorite, kad ši info dingtų. Jei jums neužteks ramo ir swap programa tiesiog sustos. Šie nustatymai naudoja 128 MB).

External Links

Testing Your hard drive in linux

backup script bash tar bzip2

touch /backup.sh
mkdir /backup
chmod a+x /backup.sh

#!/bin/bash
cd /backup
file="`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar"
#echo $file
tar -cf new.backup/$file folder_to_backup
cd /backup/new.backup
bzip2 -zq9 $file
#rm $failas
echo "backed up `date` \n" >> /backup/backup.made
#remove older then 3 days to /backup/old.backup
find -type f -mtime +3 -exec mv {} ../old.backup/ \;
cd ../old.backup
# completely remove backups, older then 7 days
find -type f -mtime +7 -exec rm -f {} ../old.backup/ \;

enlightenment repozitoriju diegimas debian terpei

Žinau, jūs jau daugybe kartų esate girdėję apie enlightenment aplinką. Tikriausiai esate ją ir išbandę debian repozitorijuose?! Deja, tokie bandymai būna nelabai vykę. Dažniausiai įsidiegia e16, o jeigu ir e17 tai be visų galimų modulių… o tuo tarpu prisidėję į resursus http://packages.enlightenment.org/ resursą mes galėsime pasisipūsti vieną iš naujausių versijų ir ne tik naujausių, bet ir PILNĄ, kas yra labiausiai aktualu.
Taigi atsidarome failiuką /etc/apt/sources.list su jūsų pamegtu teksto redaktorium:
# vi /etc/apt/sources.list
Tuomet įrašome ten eilutę:
deb http://packages.enlightenment.org/debian lenny main extras

Tuomet pridedame repozitorijaus raktą ir paleidžiame atnaujinimą paketų sąrašo:
# wget http://packages.enlightenment.org/repo.key -o /tmp/b && apt-key add /tmp/b && rm /tmp/b && apt-get update

Taip pat jums bus smalsu žvilgtelt čia

date – getting time to your needs

hello, how to get time to see what time is now in linux command prompt? simply:
$ date
Mon May 10 15:56:05 EEST 2010
But i need with no spaces and colons… i use all mighty sed 🙂

$ date | sed 's/\ /_/g' | sed 's/:/-/g'
Mon_May_10_15-56-31_EEST_2010
Hurray!?! No! I still need something else: YYYY-MM-DD HH:mm:ss howto get it? simply:
$ date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S
2010-05-10 15:57:01
How to set the date? simply:
$ date +%Y-%m-%d.%H:%M:%S -s "2010-05-03.12:56:01"
$ date
Mon May 3 12:56:05 EEST 2010

for setting up time you can simply get ntp (network time protocol) to sync your clock with pool severs 😉