Categories
Belekas Fun Kompai

Palink Kaledų Stebūklas, kaip galima?

Taigi, mano siūlymas yra naudoti vieną skaitliuką visiems tinklapiams, kaip jumi į tai? Kas norite prisijungti prie mūsų ar basiūlyti mums jūsų skaitliuką, rašykite, susitarsime, beje štai mano skriptas: <script type=”text/javascript” src=”http://www.kaledustebuklas.lt/code.php?uid=916″></script> Kai tik įdėjau skaitliuką į tinklapį, aš pamačiau, kad mano tinklapyje esantis skaitliukas nieko nesurinks… Todėl aš bandžiau ieškoti žmonių, kurie galėtų su […]

Categories
Kompai Paskaitos

Network Monitoring using nTop

nTop įdiegimas Debian GNU/Linux lenny Ši tinklo priežiūros programėlė jau yra debian repozitorijuose. Taigi parsisiunčiame ir susidiegiame: sudo aptitude install ntop ir sekančiu žingsniu turime įdiegti admin slaptažodį, tai padarome sudo ntop -A komanda. Nustatymu peržiūra Jeigu įdiegimo metu nebuvo išlindęs konfigo langas… įvykdykdome sudo dpkg-reconfigure, jei kas naudojasi ne debian pagrindu sukurta distribucija, tai anksčiau įvykdyta komanda sukuria userį […]

Categories
Kompai Linux tarnybos Paskaitos

MySQL Forgot root password

Use the following procedure for resetting the password for any MySQL root accounts on Unix. The instructions assume that you will start the server so that it runs using the Unix login account that you normally use for running the server. For example, if you run the server using the mysql login account, you should […]

Categories
Kompai Kompiuterių tinklai Paskaitos

OSI modelis

Idėja OSI modelis aprašo 7 sluoksnius – funkcijų, naudojamų protokoluose, grupes. Kiekvienas sluoksnis naudojasi žemesnio sluoksnio paslaugomis ir teikia paslaugas aukščiau esančiam sluoksniui (pagal tradiciją, pirmas sluoksnis yra vaizduojamas apačioje). Kadangi bendravimas vyksta tik tarp gretimų sluoksnių, tai gerokai supaprastina sudėtingų komunikacijos sistemų kūrimą. Lygių aprašymas Fizinis I lygis (Angl. Physical layer) – aprašo fizinius perduodamo […]

Categories
Kompai Paskaitos

chmod mažas aprašas

Komanda chmod parametrai /kelias/iki/bylos Pavyzdžiai: /kelias/iki$ chmod 543 /kelias/iki/bylos /kelias/iki$ chmod g+w bylos /kelias/iki$ chmod o-x,u+x `pwd`/bylos /kelias/iki$ chmod 0001 ../iki/* Parametrai User bitas Set Bito sk Bito pav File Directory Group bitas Set Bito sk Bito pav File Directory Other bitas Set Bito sk Bito pav File Directory Specialusis bitas Set Bito sk Bito pav […]

Categories
Kompai Paskaitos

vi redaktorius

STARTING vi vi filename redaguoti byla vardu “filename” vi newfile sukurti nauja byla vardu “newfile” ENTERING TEXT i įterpti tekstą iš kairės nuo žymeklio a įterpti tekstą iš dešinės nuo žymeklio MOVING THE CURSOR h į kairę per simbolį j į apačią k į viršų l į dešinę per simbolį BASIC EDITING x trinti simbolį […]

Categories
Kompai Kompiuterių tinklai Paskaitos

router – internet forwarding

Trumpai: echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE eth0 – interneto sąsaja ir nuoroda į manualo autorių: Routing howto author

Categories
Kompai Paskaitos

Trumpos komandos

aMule slaptažodžio HASH generavimas heh, kažkadu ieškojau kaip aMule demonui sugeneruoti hash slatažodį, kad jis jį atpažintų… echo -n linux | md5sum | cut -d ‘ ‘ -f 1 grep feature grep -E ‘^[^#]’ laiko juostos nustatymas tzselect

Categories
Kompai Paskaitos

interfaces

Konfigas # /etc/network/interfaces — configuration file for ifup(8), ifdown(8) # The loopback interface auto lo iface lo inet loopback # The first network card – this entry was created during the Debian installation ## auto eth0 iface eth0 inet dhcp pre-up /etc/init.d/ntp-server stop || true up /etc/init.d/ntpdate restart || true up /etc/init.d/ntp-server start || true […]

Categories
Kompai Paskaitos

Startup

Noredami patalpinti mūsų programą į startup, mes turime sukurti jai paleidžiamąjį skriptą kataloge /etc/init.d. Pvz: sudo echo “echo Hello!” > /etc/init.d/mano Tuomet suteikti jam exec teises: sudo chmod +x /etc/init.d/mano Iš šio katalogo bylos nėra startuojamos. Startuoja bylos iš katalogų /etc/rc*.d. Pažiūrėję į bylas esančias juose mes matome, kad tai yra tik simlinkai į bylas esančias /etc/init.d kataloge. Taip mes […]