Categories
Video

1941 ir 1944-1954 trėmimai iš Lietuvos

1941 ir 1944-1954 trėmimai iš Lietuvos

One reply on “1941 ir 1944-1954 trėmimai iš Lietuvos”

1941 BIRŽELIO 14

Sovietinės Rusijos imperijos okupacijos metu lietuviai neteko apie milijoną gyvybių,buvo naikintas tautos genofondas,infrastruktūra.Lietuviai niekad nedalyvavo jokiose ekzekucijose prieš žydus.Jau įrodyta,tai nacių ir NKVD klastotės,dokumentai sufabrikuoti,nuotraukos sukomponuotos(žiūr.internete:Irena Tumavičiūtė,Lietuvių šmeištas..”)tikslu pateisinti lietuvių tautos genocidą.Lietuviai priešinosi visoms okupacijom.Birželio 14 dieną,1941 m.apie 30 tūkstančių lietuvių,vadovaujant NKVD,buvo užkalti gyvuliniuose traukinių vagonuose ir nukreipti į šiaurę,prie Laptevų jūros.Gyvuliniuose vagonuose sušalę i ledą lavonai buvo iškrauti.GALVŲ KNEŽINTOJAS visiems suknežino galvas,kad “litovcai”neatgytų. Tai buvo siaubingos žudynės,ne vadinamieji "trėmimai". 11 milijonų Ukrainos valstiečių buvo numarinti badu,HOLODOMORO metu,kurį vykdė bolševikinis NKVD..Įstorinis faktas-50 proc.NKVD-KGB buvo žydai,kremliuje – 80 proc.žydų tautybės vadovų.Būtina teismo proceso metu įvardinti Rusijos imperijos genocidinius nusikaltimus ir pareikalauti kompensacijos. Holokaustą patyrę žydai turėtų padėti organizuoti šį teismo procesą. Įstatymas" Dėl okupacinės žalos atlyginimo" įpareigoja LR Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakciją įkurti darbo grupę koordinuoti veiksmus,priverčiant Rusiją nedelsiant išmokėti Lietuvai kompensaciją už siaubingus genocidinius nusikaltimus.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.